BPMK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka pályázatot hirdet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) Műszaki és Ellátási Főosztály kiemelt főreferensi beosztása betöltésére.

Pályázati feltételek:
•    felsőfokú állami iskolai végzettség
•    műszaki szakirányú végzettség (építész vagy építőmérnök)
•    legkevesebb öt éves szakmai gyakorlat építészeti/műszaki tervezés, beruházás lebonyolítás, műszaki állapotrögzítés, pályázati dokumentációk összeállítása, kivitelezés, műszaki vezetés területén;
•    magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségi alkalmasság
•    felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel)

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb kompetenciák:
•   jó kommunikációs készség
•   önálló munkavégzés
•   problémamegoldó készség
•   felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
•   „B” kategóriás vezetői engedély.

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások:
•   a büntetés-végrehajtási szervezet épületeivel kapcsolatos építési beruházások/felújítások teljes körű lebonyolítása;
•   a büntetés-végrehajtási szervezet hosszú-, közép- és rövid távú beruházási, felújítási és fejlesztési koncepciójának kidolgozásában történő részvétel;
•   a bv. szervezet ingatlanjaival összefüggő beruházások és költségek tervezése, lebonyolítása;
•   a beruházások/felújításokra vonatkozó közbeszerzési eljárások lebonyolításában történő részvétel;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•   felelős műszaki vezetői jogosultság;
•   műszaki ellenőri jogosultság;
•   tervezői jogosultság;

Juttatások: Belső jelentkező esetén a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján Tiszti besorolási osztály E besorolási kategória, külső és belső pályázónál a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján vagy megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.
A pályázatokat a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához – 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. – kell benyújtani.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
•    a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, mely időrendben tartalmazza a munkahelyek pontos megjelölésével az eddigi munkaviszonyban töltött időszakokat, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai tapasztalatokat - maximum 2 oldal terjedelemben
•    motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben
•    az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatát
•    nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A benyújtott pályázatokat az általam kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről a pályázót értesítem.

Személyes interjú esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
•    az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok
•    hatósági erkölcsi bizonyítvány és munkaköri alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolás (amennyiben jelenleg is ezekhez kötött beosztásban dolgozik, az erre vonatkozó nyilatkozat)

Bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálatán a 06-1/301-8427-es telefonszámon, illetve a Műszaki és Ellátási Főosztályon a 06-1/301-8429-es telefonszámon kérhető.


Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy