BPMK

A BPMK küldöttgyűlése

A BPMK május 4-án tartotta éves küldöttgyűlését a kamara Angyal utcai székházának konferenciatermében. A rendezvény levezető elnöke Nagy Péter volt.

A megyei kamara nagyrendezvényét elsőként Nagy Gyula, az MMK elnöke köszöntötte, aki rövid beszédében emlékeztette a küldötteket a május 12-i országos kamarai közgyűlésre, ahol a kitüntetések átadásán kívül komoly munka is vár majd a köztestület legfőbb döntéshozó szervére, mert kisebb-nagyobb módosítás szinte minden kamarai szabályzatban lesz.
A BPMK saját kitüntetését, a Hollán Ernő-díjat idén két mérnökkollégánknak nyújtottuk át, dr. Kontra Jenőnek és dr. Kovács Oszkárnak.


Ugyancsak a küldöttgyűlésen adta át Kassai Ferenc és Nagy Gyula az idei Jogászbál mérnöki életmű kitüntetését dr. Bánhidi László professzor emeritusnak.
Az ünnepélyes pillanatok után a küldöttek elfogadták az előzetesen kiküldött napirendet és megválasztották a küldöttgyűlés tisztségviselőit. Dr. Zalán Gábor ügyvéd a BPMK Alapszabályának néhány technikai módosítását terjesztette elő, amiről rövid hozzászólásokat követően a küldöttek jóváhagyólag szavaztak. (Az új alapszabály július 1-jétől hatályos.)


Az elnökség írásban megküldött beszámolóját a 2017-es esztendőről Kassai Ferenc elnök egészítette ki szóban. Rövid összefoglalójában beszélt a megyei kamara aktuális létszámadatairól, a kötelező szakmai továbbképzésről, a kamara államigazgatási-, sajtó- és határon átnyúló kapcsolatiról, illetve szervezetünk néhány kiemelt, közelmúltban megtartott sikeres rendezvényéről. Szintén Kassai Ferenc terjesztette a küldöttek elé a BPMK 2017. évi költségvetési beszámolóját és mérlegét, a 2018. évi költségvetési terv módosítását, valamint a 2019. évi költségvetési terv előirányzatát.


A küldöttek még két beszámoló szóbeli kiegészítését hallgatták meg: előbb dr. Arányi László, a BPMK Etikai-fegyelmi Bizottságának elnöke beszélt a grémium munkájáról, majd Bocsák István, a felügyelőbizottság elnöke egészítette ki röviden az éves jelentés kiküldött szövegét.


A küldöttek rövid vitát követően egyhangúlag fogadták el az előterjesztett testületi és pénzügyi beszámolókat, majd jóváhagyták a küldöttjelöltek listáját, amit Csapó Attila, a választási jelölőbizottság elnöke – aki a Szupergyors Internet Programról is tartott egy rövid tájékoztató előadást – terjesztett elő. Végül – napirendnek megfelelően és már a jövő évi tisztújításra készülve – a küldöttek megválasztották a BPMK Választási Jelölőbizottságának tagjait.

HOLLÁN ERNŐ DÍJASOK

Dr. Kontra Jenő tanszékvezető egyetemi tanár, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja
Dr. Kontra Jenő 1972-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. Tanulmányait követően az Energiagazdálkodási Intézetnél tervezőként helyezkedett el, majd 1974-től tudományos ösztöndíjasként a Műegyetem Építészmérnöki Karának második Épületgépészeti Tanszékére került, ahol 1976-tól tanársegédként folytatta a munkát.
1983-ban summa cum laude védte meg doktori disszertációját, melynek témája a „Hévízhasznosítás a mezőgazdaságban” volt. Ugyanebben az évben a BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék adjunktusává nevezték ki. Eközben felvette a kapcsolatot az OMFB és a MÉM intézményeivel, ahol rendszeresen tartott előadásokat.
Nevéhez fűződik a „Megújuló energiák hasznosítása” és a „Hévízhasznosítás” című tantárgyak bevezetése és aktív résztvevője az idegen nyelvű oktatásnak is. Kandidátusi disszertációját 1993-ban írta, amely alapján Ph.D. fokozatot nyert.
1994-ben egyetemi docensi, majd 2005-ben tanszékvezetői kinevezést kapott.
Dr. Kontra Jenő jelentős kutatásokat végzett a geotermális energiahasznosítás, a kórház energetika, az épületek teljeskörű energetikai felújítása, a megújuló energiák hasznosítása és a hévíz hasznosítás kérdéskörében. E tárgyban számos megyei nagykórház energia-auditálását, felújítási rekonstrukciójának tervét készítette el.
Együttműködése a szomszédos országok egyetemeivel kiemelkedő, és aktív közreműködője az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaságnak is.
Az Építőipari Tudományos Egyesület elismeréseként 1990-ben Épületgépészeti Emlékérmet kapott, 2003-ban Macskásy Emlékéremben részesült, majd az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 2007-ben tudományos tevékenységéért Pro Scientia Transylvanie éremmel tüntette ki.
Szakkönyvek könyvfejezetei, számos saját publikáció kötődik nevéhez. Kutatási munkáit habilitációs eljárás keretében összegezte 2006-ban.

Dr. Kovács Oszkár, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja
Dr. Kovács Oszkár 1971-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának Híradástechnikai szakán szerzett diplomát. Ezek után a Telefongyár számítástechnikai Fejlesztési Főosztályán, mint gyártmányfejlesztő dolgozott. 1975-ben a Darmstadti Műszaki Egyetem Hans Busch Intézetében tanulmányúton vett részt. Hazatértekor a Telefongyárban laboratórium vezetőnek nevezték ki, ahol a gyár történetének legbonyolultabb termékének - a távadatfeldolgozó processzor - gyártásával bízták meg.

Doktori címét 1985-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte Adat- és Átviteltechnika szaktudományokban. 1988-tól a Posta Kísérleti Intézetének munkatársa volt. 1989-ben részt vett a Siemens központ szoftvermenedzselési tanfolyamán. Ugyanebben az évben a Híradástechnikai Tudományos Egyesület felvette szakértői névjegyzékébe. Ennek eredményeként számos magyar és külföldi cég számára végezett szakértői tevékenységet.
1990-ben az Egyesült Államokban a Northern Telecom által szervezett Digitális Kapcsolástechnikai Tanulmányút végén eredményes záróvizsgát tett.
1991. január 1-től az Adat- és Protokollkommunikációs szakterület projektmenedzserének nevezték ki.
1993 és ’96 között az Adat- és Integrált Kommunikációs Osztály vezetőjeként dolgozott, 1998 novemberétől pedig a PanTel projektvezetője lett.
2002 és 2010 között a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium munkatársa, majd a Miniszterelnöki Hivatal vezető főtanácsosa volt. Emellett 1991-től a Logonex Bt. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.
Publikál szakfolyóiratokban, előadásokat tart Magyarországon és külföldön. Társszerzője és egyedüli szerkesztője az ISDN-re vonatkozó műszaki ismereteket összefoglaló könyvnek, továbbá szintén társszerzője a Távközléskultúra című könyvnek.
1982-ben az Országos Találmányi Hivatal a Kiváló Feltaláló Kitűntetés Arany fokozatát adományozta Kovács Oszkárnak. 1992-ben Műszaki Alkotói Díjjal, ’93-ban Békési Éremmel tüntették ki.
Oktatási tevékenysége mellett 2003 óta a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja.