BPMK

Átadtuk a Gépészeti Tagozat Botka Imre-díját

A tagozat kihelyezett, kibővített elnökségi ülést tartott szeptember 27-énKecskeméten, a Neumann János Egyetem – GAMF Műszaki és Informatikai Karán. Minden évben az az évi Botka Imre-díjat a Gépészeti Tagozat egy kihelyezett elnökségi ülésen adja át, mindig más megyében.

Az idei évben Bács-Kiskun megyében a tagozat megyei kapcsolattartója, Fekete Kornélia vállalta az ünnepélyes átadás megszervezését. A megjelenteket az MMK alelnöke, Kassai Ferenc köszöntötte, majd a Kar dékánja, dr. Kovács Lóránt, az egybegyűltek köszöntése után, tájékoztatást adott a Kar múltjáról, a jelen időkben bekövetkezett alapvető változásokról és az ígéretesnek tűnő jövőről. Külön kiemelte, hogy az országban ma már széles körben működő duális képzést ők indították el. Egyben felvázolta a duális képzés rendszerét is. A levezető elnök, dr. M. Csizmadia Béla hangsúlyozta, hogy a tagozat, az MMK-val együtt régóta segíti a duális képzést, mind a Duális Képzési Tanácsba, mind a jelentkező üzemeket akkreditáló bizottságokba történő tagok delegálásával. Egyben megállapodást is kötött a dékán és a tagozat elnöke, hogy ezen a területen a továbbiakban együtt fognak dolgozni.
Ezt követően dr. Dévényi László, aki a Botka Imre-díj alapító okiratának egyik aláírója volt, jelenleg elnökségi tag, ismertette Botka Imre életútját és munkásságának szellemiségét. Dr. Oldal István, a tagozat titkára bemutatta az eddigi tizennyolc Botka Imre-díjast, akik között olyan világhírű személyiségek vannak, mint Pavlics Ferenc, a holdjármű tervezője, dr. Anisits Ferenc, a BMW nyugalmazott diesel fejlesztési igazgatója, és még számos jeles alkotó személy.
A díjat dr. M. Csizmadia Béla, a Gépészeti Tagozat elnöke, Kassai Ferenc, az MMK alelnöke és dr. Oldal István, a tagozat titkára adták át a díjazottnak. A kuratórium döntése alapján a 2017. évi Botka Imre-díjat dr. Cselle Tibor okl. gépészmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa kapta „A nanokompozit szerszámbevonatok gyártásához alkalmazott PVD forgókatódus-gépcsalád fejlesztéséért”. A díjat ugyanis olyan gépészmérnökök kaphatják, akik jelentős alkotást hoztak létre és ezt tudományos munkásságukkal is megalapozták, valamint magukénak vallják Botka Imre szellemiségét.
Dr. Cselle Tibor a Drezdai Műszaki Egyetemen 1976-ban szerzett gépeszmérnöki oklevelet, majd 1980-ban a BME Villamosmérnöki Karán szakmérnöki képesítést, digitális rendszertervező szakon. 1980-tól levelező aspiráns a Drezdai Műszaki Egyetemen szerszámgépek automatizálása témában. Disszertációját 1986-ban summa cum laude minősítéssel védte meg. A Drezdai Műszaki Egyetem ezt habilitációnak is elfogadta.
1976-ban a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán kezdte meg oktatói és kutatói munkásságát, tanársegéd, adjunktus, majd pedig docensi beosztásban. 1988-tól, Bánkis munkaviszonyát megtartva, Németországban és Svájcban vállalt magas szintű szakmai-fejlesztői munkát.1988-tól a GÜHRING Szerszámgyártó Cégnél fejlesztőmérnök, majd 1990-2000 között a Cég Fejlesztő és Kutató Központjának vezetője. Kiemelkedő érdemeket szerzett a fúrószerszámok és a szárazmegmunkáló fejlesztése területén.2000-től a szerszámbevonatolást és a bevonatoló berendezéseket fejlesztő és gyártó svájci PLATIT AG ügyvezető igazgatója. Cégvezetőként óriási rálátása van a világ piacvezető termelővállalatainak gyártástechnológiai folyamataira.

Cselle Tibor nemcsak kiváló szakember és remek előadó, de tudása mindenkor naprakész és előremutató. A díjátadáson elmondott előadásában hallhatunk az intelligens forgácsolószerszámokról, a szárazmegmunkálás jelentőségéről, a szerszámél-előkészítés fontosságáról, a korszerű bevonatolási technológiákról, az innovációs folyamatok szükségességéről. „Botka-előadásának” kivonatát az újság következő számában olvashatják.
A díjátadás után a Knorr kecskeméti gyárába látogattak a kibővített elnökségi ülés résztvevői, ahol a szokványos gyárlátogatáson kívül a cég fejlesztő részlegét is megtekinthették.
Dr. M. Csizmadia Béla