BPMK

Csom Gyula 1932-2021

Életének 89. évében elhunyt Csom Gyula professor emeritus, az atomenergetikai oktatás kiemelkedő szereplője.

Gépészmérnöki oklevelét a hőerőgépész ágazaton 1958-ban szerezte. Végzése után az ERŐTERV-ben dr. Lévai András, az akkori igazgató irányítása mellett kezdett dolgozni, majd a BME Hőerőművek Tanszék megalakulása után Lévai professzor az egyetemre vitte magával. Az energetikán belül kezdettől fogva leginkább a nukleáris energetika foglalkoztatta. Részt vett a BME reaktortechnikai graduális és posztgraduális képzésének megszervezésében, időközben 4 évet elvégzett az ELTE fizikus szakán is. Ezt fokozódó műegyetemi feladatai miatt kellett megszakítania, amikor 1962-ben a rektor a leendő egyetemi tanreaktor felelősévé nevezte ki. A tanreaktor 1971. májusi üzembehelyezésétől annak vezető főmérnöke, majd 1973-tól 20 éven keresztül a Nukleáris Technikai Intézet (NTI)igazgatója. 1977-ben lett a műszaki tudomány kandidátusa, majd 1990-ben nyerte el a műszaki tudományok doktora tudományos fokozatot. A BME szervezeti átalakulása során sok éven át ellátta a Természet-és Társadalomtudományi Kar majd a Természettudományi Kar dékánhelyettesi ill. dékáni feladatait is. Hetvenedik életéve betöltése után az NTI professor emeritusaként folytatta oktatási és kutatási tevékenységét. Aktívan tevékenykedett a szakmai civil szervezetekben is, így az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületben, alapító tagja, egyes időszakokban elnöke, elnökségi tagja, Felügyelőbizottsági elnöke volt a Magyar Nukleáris Társaságnak. Két cikluson át az MTA Energetikai Bizottságának titkára, majd két ciklusban elnöke, az MTA közgyűlési doktor képviselője. Számos elismerése és kitüntetése közül kiemelésre érdemes az 1998-ban elnyert Széchenyi-díja.
Több évtizedes pályafutása során számos szak- és tankönyvvel szolgálta mérnökgenerációk oktatását. Ezek közül a legjelentősebbek az Atomerőművek és az Atomerőművek üzemtana című könyvsorozatai, de számos publikációja jelent meg a nukleáris üzemanyagciklus és a transzmutáció témaköreiről is. Előadásai híven tükrözték szakmai elkötelezettségét és közérthetőségük számos diákot tett az atomenergia meggyőződéses gyakorlójává. Segítőkészségével, nyitottságával elnyerte a hallgatói és a munkatársai elismerését. Úgy érzem, mind régebbi, mind mai munkatársai, hallgatói nevében ígérhetem, igyekszünk megőrizni emlékét és szellemiségét.
Dr. Gács Iván