BPMK

Két elnökségi ülés között történt események

A 2017. március 6. és április 3. közötti események rövid krónikája, címszavakban.

2017. március 6.
Építők napja szervezőbizottsági ülés
Részt vett: Kassai Ferenc, Csóka Ildikó, Szűcs Boglárka

2017. március 7.

Egyeztető megbeszélés Rácz Józseffel, az MMK Hírközlési és Informatikai Tagozatának elnökével a SZIP-et érintő aktuális kérdésekről.
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. március 8.

MMK elnökségi ülés
Napirendi pontok:
1.    A 2017. májusi tisztújító küldöttgyűlés összehívása
2.    Tájékoztató a szakmai továbbképzés rendszere felülvizsgálata eredményéről és a megfogalmazott javaslatokról
3.    Tájékoztató az építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők továbbképzésének elindításáról
4.    A küldöttgyűlés ülés tartása nélküli döntéshozatalának előkészítése
5.    Tájékoztató a kötelező jogi továbbképzési moduljai lehetőségeiről
6.    A 2017. március 10-11. Országos Titkári Értekezlet témáinak ismertetése
7.    Tájékoztató az energetikai auditorokkal és szakreferensekkel kapcsolatos kamarai köz-reműködői feladatokról és díjakról
8.    Tájékoztató a Beruházási Kódex kidolgozásának helyzetéről
9.    Az MMK Szabványügyi Testület felállítása
10.  Egyebek
Részt vett: Kassai Ferenc, Némethy Zoltán

Közlekedési munkacsoport ülés
Részt vett: Hamarné Szabó Mária, Köller László, Molnár László, Szűcs Mihály

Munkabizottsági ülés a „Település arculati kézikönyv” közlekedési segédletéről
Részt vett: Hamarné Szabó Mária, Ajtay Szilárd, dr. Lányi Péter, Molnár László, Szűcs Mihály

2017. március 9.

BPMK FB ülés
Részt vett: Kassai Ferenc, Berényiné Nagy Mária, Bocsák István, Bokor András, Molnár Dénes, Forstner Miklós, Szalay Ákos, Szalay Gábor

Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. FB ülés
Részt vett: Kassai Ferenc, Berényiné Nagy Mária, Forstner Miklós, Gilyén Elemér, Szalay Gábor

2017. március 10.

Egyeztető megbeszélés Dénes Miklóssal, dr. Szlávik Lajossal (MHT elnök), Rácz Tiborral (FCSM Ár- és Belvízvédelmi osztály osztályvezető) és Gampel Tamással (MHT főtitkár) a 2017. májusában megrendezésre kerülő vizes konferenciáról.
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. március 14.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014.(XI.14.) rendelete alapján rendkívüli testületi ülés
A részletes napirend a BPMK titkárságán megtekinthető.
Részt vett: Szalay Gábor

Egyeztető megbeszélés Kara Ákos Infokommunikációért és Fogyasztóvédelemért felelős államtitkárral (NFM), dr. Solymár Károly Infokommunikációért felelős helyettes államtitkárral (NFM) és Debreceni Győző projektigazgatóval (Projektmenedzsment és Minőségbiztosítási Főosztály – SZIP Projektiroda) a képzésekben való további együttműködésről.
Részt vett: Kassai Ferenc

Egyeztető megbeszélés dr. Erb Szilviával (főosztályvezető, NFM, Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály) a 2017. évi Közlekedésbiztonsági pályázattal kapcsolatban
Részt vett: Kassai Ferenc

Egyeztető megbeszélés az e-közművel, az energetikai tanúsításokkal és az e-naplóval kapcsolatban. Aktuális kérdések megvitatása, együttműködés kibővítése.
Helyszín: Lechner Tudásközpont székháza
Részt vett: Kassai Ferenc, Dauner Márton (főosztályvezető, Építésjogi és Hatósági Főosztály, Miniszterelnökség), Farkas Tamás (ÉHÁT), Gyertyánági András (LTK, projektvezető), dr. Farkas Gergely (LTK, projektigazgató) Takács Zsófia (Miniszterelnöki Hivatal), Szekeres Orsolya (ÉHÁT), Juhász Géza Péter (LTK), Sashalmi Péter (LTK), Riedel Mikós (LTK elök)
    
2017. március 17.

Digitális Jólét Program munkacsoport ülés
Előadást tartott: Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos, dr. Juhász Tünde koordinátor kormánymegbízott (Csongrád Megyei Kormányhivatal), Debreceni Győző programvezető (KIFÜ), Fónad Tibor projektvezető (NFM), Pócza András főosztályvezető (NFM), Kolossa József főosztályvezető (Miniszterelnökség), Kassai Ferenc elnök (BPMK)
Helyszín: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Részt vett: Csepreghy Nándor parlamenti államtitkár miniszterhelyettes, Juhász Tünde kormánymegbízott, Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár, Kolossa József, dr. Belányi Márta, dr. Zöld-Nagy Viktória, Palich Etelka, dr. Solymár Károly Infokommunikációért felelős helyettes államtitkárral (NFM), dr. Pócza András, dr. Boros Anita, dr. Mosóczi László, Szijártó Zoltán, Debreceni Győző Projektmenedzsment és Minőségbiztosítási Főosztály – SZIP Projektiroda, Fónad Tibor Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, kiemelt szakértő, dr. Hoffmann Imre, Ugron Ákos, Csókay Ákos (MNV),Dudás Zoltán (MÁV), Bérczi László (MÁV), Enyedi Imre (NFA), dr. Ökrös Tamás, Somlyody Balázs (OVF), Láng István (OVF), dr. Bardóczky Viktor (Közút), Karl Károly (NMHH), Vágújhelyi Ferenc (NHIT), Kövesi Gabriella, Kéry Ferenc, Horváth Viktória, Müllerné Juhos Bernadett, Tarsy József, Sárközyné Szabó Piroska, Bors Szabolcs, Kadlott Csaba, Katona Károly, Kovács Lejla, Tőzsér Zsolt, Orbán Ákos, Kocsis Sándor, Beleczky Martina, Ágh Ernőné, Szűcs Attila, Rumi Krisztina, Czabula Attila, Szilágyi Sándor, Pataki Tamás, Gonda Zoltán, Ruzsa Róbert, Dékány István, Hajdú Elemér, Ragyak Csaba, Répási János,Szántó József, Kozma Pál, Győri József, Cserép Gergely (MVM), Rácz József (MMK), Motován Miklós, Kaslik Gyula (Aktivi Kft.), Szemereszki Ágnes, Csiki László (Északnet), Földesi Lajos (Földesinet), Kozma István (Genius-partner Kft), Kliment Bálint (Internet-x),Németh Tamás (Kalasznet), Kele Gyula (Keletronic), Réti Mihály (Novicom), Bosnyák Csaba, Mile Attila (sziti-l), Kozma Zsolt (UPC), Simon György (Wavecom), Ács Zsolt (UPC), Zubor László (Ozdkabel)
A részletes anyag a BPMK titkárságán megtekinthető.

2017. március 20.

ZETI munkacsoportülés, ügyeleti beosztás megírása
Részt vett: Kassai Ferenc, Szalay Gábor, dr. Oláh András, Szabó Tibor

Vízgazdálkodási és Vízépítési FMV/ME továbbképzés
Részt vett: Dénes Miklós

2017. március 21.

Egyeztető megbeszélés Szalai Leventével (Hungexpo programigazgató) a 2017. évi Construma rendezvényekről
Részt vett: Kassai Ferenc

Egyeztető megbeszélés Nagy Péterrel
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. március 22.

MFTT: Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja című rendezvény
Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium
Előadást tartott: dr. Ádám József akadémikus, az MFTTT elnöke; dr. Rózsa Szabolcs egyetemi docens, a BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék vezetője; dr. Barsi Árpád egyetemi tanár, BME Fotogrammateria és Térinformatika Tanszék vezetője; Tóth László ezredes, Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat; dr. Szabó György egyetemi docens, a HUNAGI főtitkára; Balázsik Valéria adjunktus, Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar; dr. Czimber Kornél egyetemi docens, tanszékvezető, NYME Földmérési és Távérzékelési Tanszék; dr. Siki Zoltán egyetemi adjunktus, BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék; Zentai László egyetemi tanár, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék tanszékvezetője; dr. Márkus Béla, dr. Czimber Kornél; dr. Mihály Szabolcs, dr. Remetey-Fülöpp Gábor, Palya Tamás, Balla Csilla, Budapest Főváros Kormányhivatal, Földmérési Távérzékelési és Földhivatali Főosztály, Zboray Zoltán NFM, Magyar Űrkutatási Iroda, Braunmüller Péter, BFK, Földmérési Távérzékelési és Földhivatali Főosztály; Deák Márton, LTK
Részt vett: Kassai Ferenc

Építési tagozat FMV/ME továbbképzése
Részt vett: dr. Kiss Jenő

2017. március 23.

SZIP egyeztető megbeszélés
Napirendi pontok:  
1.    Bevezetés (Kassai Ferenc)
2.    Kamarai feladatok (Rácz József)
3.    SZIP helyzet értékelése (Debreceni Győző)
4.    Kormányzati hírközlési projektek (Bancsics Ferenc)
5.    MÁV-MMK egyeztetésekről tájékoztató (Sánta Zoltán, Petruska István)
6.    E.ON szabályozás harmonizáció a SZIP megvalósításához (Gyimesi Gábor)
7.    SZIP tervezők véleménye és javaslata
8.    Válaszok, összegzés
Részt vett:
Bancsics Ferenc – Belügyminisztérium, politikai főtanácsadó,Bérczi László – MÁV Zrt. Ingatlanrendezés és területszerzés vezető, Bölsei Tamás – titkár, elnökségi tag, MMK Hírközlési és Informatikai Tagozat, Buzás Zoltán – MMK HIT elnökségi tag, Békés Megyei Mérnöki Kamara, elnök, Csapó Attila – BPMK elnökségének és az MMK HIT elnökségi tagja, Dávid Roland dr. – stratégiai igazgató IPE, Debreceni Győző – Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, projektvezető, Fónad Tibor – Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, kiemelt szakértő, Füzér Ferenc – MAX -TEL 7. Kft., ügyvezető, Gyimesi Gábor – E.ON Áramhálózati Zrt., osztályve-zető-helyettes, Kalmár Miklós – MMK HIT alelnök, Karl Károly dr. – NMHH, főosztályvezető, Kassai Ferenc – MMK alelnök, BPMK elnök, Kovács Oszkár dr. – BPMK elnökségének és az MMK HIT elnökségének tagja, Kuna Ferenc – MÁV Zrt. , főosz-tályvezető, Lukács Balázs HHT'98 Kft. ügyvezető, Makra Magdolna BPMK okl. építőmérnök, szakértő, Molnár Levente – Magyar Telekom Nyrt. szakmai felelős, Mórucz Norbert – IPE, elnök, Nagy László – GERGI HÁLÓ Kft., ügyvezető, Ökrös Gergely – Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség, elnök, Pete Gábor – MÁV Zrt. távközlési osztályvezető, Petruska István HBMMK Hírközlési és Informatikai Szakcsoport elnöke, Rácz József – Magyar Mérnöki Kamara; Hírközlési és Informatikai Tagozat, elnök, Rajnai Judit dr. – NMHH osztályvezető, Sándorfalvi Katalin – Miniszterelnökség, főosztályvezető-helyettes, Sánta Zoltán – MÁV Zrt. TEB főosztályvezető, Slyuch András – NMHH hatósági irodavezető, Szántó Tibor – HÍR-KER Kft., Virosztkó József – MÁV Zrt. Stratégia és koordináció vezető
A részletes anyag a BPMK titkárságán megtekinthető.

2017. március 24.

Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat elnökségi ülése
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. március 28.

Smart – MR E-mobilitás  workshop, melynek célja az volt, hogy bemutassa a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala megbízásából BKK Zrt. szakmai támogatásával elkészített Budapest Integrált e-mobilitási koncepcióját, valamint hogy párbeszédet indítson a résztvevők között a hosszú távú stratégiai e-mobilitási kérdésekben.
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. március 29.

25. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadása
Kategóriák:
1.    Ipari Innovációs Díj
2.    Agrár Innovációs Díj
3.    Környezetvédelmi Innovációs Díj
4.    az NFM Innovációs Díja
5.    a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja
6.    a Magyar Innovációs Szövetség 2016. év legjobb kezdő (startup) vállalkozása Díja
Helyszín: Országház Felsőházi Terem
A díjakat átadta: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Részt vett: Kassai Ferenc

2017. március 30.

Munkamegbeszélés – Főváros közlekedése, javasolt fejlesztések, intelligens közlekedés, e-töltőállomások
Napirendi pontok:
1.    Budapest Főváros közlekedési helyzete, koncepciója
2.    a BPMK közlekedési munkacsoport által javasolt fejlesztések ismertetése
3.    az e-töltőállomások létesítésével kapcsolatos problémák
4.    Helyszín: Főpolgármesteri Iroda
Részt vett: Hamarné Szabó Mária, Kassai Ferenc, dr. Dabóczy Kálmán -  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt vezérigazgató, dr. Dávid Alíz – JÁK ügyvezető, Pethő József – JÁK főtitkár, Holnapy László – Közlekedési Infrastruktúra Főosztály / Közúti Osztály főosztályvezető-helyettes, Huba Bence - NGM gazdaságfejlesztési államtit-kárságának főosztályvezetője, Vígh Zoltán – JÁK közkapcsolati vezető, Nyu Zoltán – BKK stratégia és innováció igazgató, Sass Katalin, Varga Zsolt, Janca Tibor, Perjés Tamás.

Közös Dolgaink – beszélgetések a szakmáról
Téma: Kerékpárforgalmi hálózati tervek szerepe, tartalmi követelményei
Előadó: Berencsi Miklós főosztályvezető, NFM Kerékpáros Koordinációs Főosztály
Helyszín: Makadám Mérnök Klub
Részt vett: Hamarné Szabó Mária