BPMK

Közlekedésbiztonsági pályázat

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Közlekedéstudományi Intézet és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara közreműködésével, a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és a 2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növelésért” címmel.

A pályázat alapvető célja – hasonlóan a tavaly is kiírt pályázathoz – a települések közúti biztonsági helyzetének javítása. A helyzet javulásának egyik legfontosabb „fokmérője” a balesetek, főleg a halálos valamint a súlyos kimenetelű balesetek és végső soron a halálos áldozatok számának folyamatos csökkenése a hazai településeken. A pályázat célja az önkormányzatok közúti közlekedésbiztonsági szakmai ismereteinek növelése, a helyi közösségek aktivitásának serkentése, a lakosság közlekedésbiztonság-tudatos magatartásának elősegítése, ezáltal a települések közlekedésében az általános biztonságérzés erősödése.
A pályázat benyújtásának határideje 2017. április 20., a nyertes pályázónak a díjak felhasználására, átvételére június 20-ig van lehetősége. A pályázat nyertesei olyan forgalombiztonságot segítő eszközöket, szolgáltatásokat kapnak, melyek köréről egy szakmai zsűri dönt. A pályázat értékelése alapján településcsoportonként a legjobban teljesítő település kaphat – az EU-ban rendszeresített nemzetközi PIN díj (www.etsc.eu/project/pin) mintájára – „Közlekedésbiztonsági díjat”, amelyeket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői ünnepélyes keretek között – a Közlekedés Kultúra Napján 2017. május 11-én a Művészetek Palotájában adnak át.
A 2016. évi pozitív tapasztalatok alapján a pályázat terveink szerint évenként ismételten kiírásra kerülne, amelynek díjait a költségvetésben az erre a célra biztosítható pénzügyi források biztosítják. A 2017. évi pályázat anyaga (hirdetmény és útmutató) a www.kozlekedesbiztonsagahollakom.hu címen érhető el, a pályázat kizárólag ezen a címen online módon nyújtható be.