Beszámoló a 2014. évi Építők napjáról

A Vasas Szakszervezet Székház impozáns dísztermében, az Építők Napja központi ünnepségének hagyományos színhelyen, került sor június 6- án az építők köszöntésére, Dr. Pintér Sándor belügyminiszter fővédnökségével. Az építőiparban dolgozókat a kormányzat és a szakmai szervezetek képviselői, a mérnöki kamara, a szakszervezet tisztségviselői köszöntötték A korábbi évekhez hasonlóan az ünnepi megemlékezéseken miniszteri elismeréseket  és a szakmai szervezetek által alapított  díjakat adtak át.

Nemzeti énekünk, a Himnusz elhangzása után immár hagyományosan Kassai Ferencnek a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökének a köszöntőjével kezdődött meg az ünnepség. Emlékeztetett a kamarai elnök arra, hogy június első vasárnapja sok évtized óta, az építők ünnepe.

Köszöntőt mondott a Belügyminisztérium, és dr. Pintér Sándor miniszter nevében dr. Szaló Péter helyettes államtitkár, a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében, dr. Varga Mihály miniszter nevében, dr. Nagy ÁdámDr. Nagyunyomi Sényi Gábor az Építéstudományi Egyesület  elnöke a fiatalítás, a generációváltás fontosságára hívta fel megemlékezésében a figyelmet.  Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége képviseletében Koji László alelnök, az építési szakma összefogását és szoros együttműködését tartja kívánatosnak. Tarlós István főpolgármester nevében Dr. Horváth Béla, a Főváros Városüzemeltetési Osztályának vezetője köszöntötte az ünnepi ülés résztvevőit.  Pallagi Gyula az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetségének elnöke zárta az ünnepi köszöntők sorát.

Az Építők Napja tehát az ünnep pillanatáé, annak a hagyománynak a folytatása, amikor teljes szívvel azokat köszöntjük, akiknek az áldozatos tevékenységétől épített környezetünk minősége, szépsége, és nem túlzás azt mondani, világunk, életünk biztonsága függ. Az építőké, akiknek az épületeinket, a hidainkat, és az útjainkat köszönhetjük és a céljuk, hogy munkájukkal a patrióta gazdaság felvirágoztatását segítsék Magyarországon. Az építés olyan tevékenység, mely évszázadok egymásra halmozódó tapasztalatait foglalja magába és fejleszti azt minden időben, a kor igényeinek megfelelően. 

Ezért az épített környezet alakítása nem egyetlen szakma belügye, hanem meghatározó társadalmi, társadalompolitikai kérdés.

A tavalyi, árvíz sújtotta ünnephez képest ez a mostani azért is felszabadultabb, mert kedvező jelek vannak az építőiparban, és közel egy évtizedes hanyatlás és hányattatás után megállt az építőipari termelés zuhanása és a szakma ismét erőre kap!  A 2013-as évet végül is az építőipar 9, 6%-os termelésbővüléssel zárta az előző, 2012.-es évhez képest. Reményt ad számunkra, hogy ez év februárban az építőipar termelése, 28,3%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál.

Kassai Ferenc elmondta, hogy; régóta vártuk azt a pillanatot, amely hírül adja, hogy lábra kapott ismét az építőipar, amely a  gazdaság jelzőrendszere, multiplikátor hatást vált ki mind a termelés, mind az innováció területeire,fejlesztéseket indukál a különböző iparágakban, munkahelyek létrehozását teszi lehetővé. Bízunk abban, hogy a nagy globális válság negatív, és az alkotói energiákat gúzsba kötő jelenségei megszűnnek, új pályára állhat a vidék- és városfejlesztés, fölszámolható a többgenerációs munkanélküliség, amely óriási mentális teher a gazdaság és a társadalom számára. Tudjuk azt is, hogy szakképzetlen társadalmi csoportokat az építőipar föllendülése vezetheti majd vissza a munka, az értelmes élet világába!

Az elmúlt évben a hatósági munka szabályozása, az engedélyezés és a jogosítások kérdése a szakmai szervezetek és a jogalkotók együttműködésével elkészült.

Kassai Ferenc kiemelte, hogy a következő, a 2014 és 2020 közötti Uniós költségvetési időszak beruházásainak megfelelő előkészítésére kell koncentrálnia hazánknak. A tervező mérnök szerepét, státuszát és felelősségét – az objektum megvalósítása során – a jóváhagyási tervtől a létesítmény műszaki átadásáig terjedően – kell folyamatosan biztosítani. Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy az előkészítésre elegendő idő jusson és annak finanszírozása is biztosítva legyen.

Az elnök üzenetként fogalmazta meg, hogy az építésügy átszervezésének elsősorban arra kell irányulnia, hogy az állam – saját felelősségi körében, de a szakági szakmai kamarák által jogosított és tanúsított mérnökök igénybevételével – erősítse meg a beruházási folyamat irányítását ellátó szervezeteit. Biztosítsa ezzel az előkészítésben, a tervezésben és a kivitelezésben résztvevő vállalkozások összehangolt, szervezett együttműködését.

A hazai műszaki világ az elmúlt időszakban is számtalan jelét adta elhivatottságának. Az ország gazdaságának fellendítéséhez a legfőbb adottságok egyike, a mérnöki szürkeállomány ma még rendelkezésre áll. A jövő érdekében azonban a műszaki felsőoktatás mennyiségi és minőségi kívánalmainak újragondolását elengedhetetlennek tartjuk. Mérnökként tudjuk: hogy a mérnöki- és műszaki tudományok az alaptudományokkal – matematika, fizika, kémia – együtt képesek csak az elvárt innovációra. 

Az eseményen az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége,  az Építéstudományi Egyesület,  a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége,  a Magyar Mérnöki Kamara,  a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Magyar Építőanyag-ipari és Építési Termék Szövetség,  a Szilikátipari Tudományos Egyesület, az ÉFÉDOSZSZ,  és az MÉgKSZ  képviselői  vettek részt.

Az ünnepi köszöntők után került sor a miniszteri elismerések, oklevelek és valamint az építőipari szakmai szervezetek díjainak átadására. Az ünnepség állófogadással ért véget.

A Mérnöki Kamara tagjai közül, a nemzetgazdasági miniszter elismerését kapta; Kaleta Jánosné, Szathmáry Magdolna, Szente Károly. A belügyminiszter; Harkai Balázs, Ivicsics Ferenc dr., Kajtár László dr., Kárpáti József, Makra Magdolna, Nagy Gyula, Szabó Lajos, Varjú Lajos István kollégákat részesítette elismerésben. Kiss István az MMK Építési Tagozata Kardos Andor díját kapta.

 

Budapest, 2014. június 10.

A főváros szolgálatában

A Fővárosi Közgyűlés április 30-án hozott határozatot arról, hogy együttműködési megállapodást kössön Budapest Főváros Önkormányzata a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarával. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a műszaki-mérnöki szakterületeken a jelenleginél hatékonyabban érvényesüljenek a főváros érdekei, valamint arra, hogy a felek összehangolt keretek között tudjanak tevékenykedni a budapesti fejlesztések és innováció terén, kiteljesítve a fejlesztési projektek esetében a mérnöki gondolkodás, a probléma megoldás fölényét és érvényesülését.

A Főváros és a BPMK közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására június 4-én került sor a Főpolgármesteri Hivatal tanácstermében.

Tarlós István főpolgármester köszöntőjében leszögezte: erős és sikeres főváros nélkül nincs erős és sikeres Magyarország, Budapest pedig csak akkor lehet erős és sikeres, ha támaszkodik arra a szellemi tőkére, amelyet a műszaki értelmiség kreatív megoldásai jelentenek. Tarlós szerint európai nagyvárosként Budapest számos kihívással szembesül. Ezek közé tartoznak a közlekedési és környezeti problémák, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a társadalmi kohézió megerősítése, továbbá az építészeti és kulturális örökség megőrzése. E kihívásokra a városfejlesztés keretein belül kell választ találni, ami olyan integrált és kreatív szemléletet jelent, amelyben a kultúra, a gazdaság, a közösség és a környezet egyaránt fontos szerepet játszik. A műszaki infrastruktúra, különösen a közlekedési, a közüzemi szolgáltatások és a közterületek minősége egyaránt feltétele a magas színvonalú városi életformának. A főpolgármester úgy fogalmazott: a jelenlegi városvezetés elkötelezett amellett, hogy Budapestet élhető, szerethető várossá tegye mindenki számára. Infrastruktúráját javítsa, hogy behozza a hosszú évekre, olykor évtizedekre visszanyúló lemaradást.

„Az együttműködési megállapodás aláírásával a főváros ki tudja aknázni a kamara felkészültségét, azt, hogy tagjainak tudását, műszaki felkészültségét a közösség, a főváros és a nemzet számára kamatoztassa. Budapestnek, de az országnak is nagy szüksége van a műszaki értelmiség kreatív megoldásaira. Szükségünk van azokra, akik új dolgokat hoznak a világba, és azokra is, akik ezeket az újításokat felismerik és visszaigazolják – mondta Tarlós István. „Bár az együttműködési megállapodást hivatalosan csak most írjuk alá, korábban is volt rá példa, hogy a kamara szaktudására támaszkodott a főváros. Egy korábbi közlekedésfejlesztési szimpóziumon a pesti oldal keleti-nyugati közlekedési tengelyének fejlesztése kérdésében kérte a főváros a mérnöktársadalom támogatását és segítségét, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara hatékony közreműködését. A kamara és a főváros közötti, most elmélyített együttműködés kiterjed egyebek mellett a közlekedés, kiemelten a közösségi közlekedés területére, a vízgazdálkodás kérdésére, a sajnos változatlanul aktuális árvízvédelmi kérdésekre, a Duna-partok fejlesztésére, valamint a környezetvédelem témakörére, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását" – jelentette ki a főpolgármester.

Kassai Ferenc a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke köszöntötte a megjelent kamarai tagokat és a főváros képviselőit.

Tarlós István gondolatához csatlakozva elmondta: hogy Budapest előtt álló kihívásokra a fenntartható városfejlesztés keretében kell megadnunk a választ, amely olyan integrált és kreatív szemléletet jelent, amelyben a kultúra, a gazdaság, a közösség és a környezet egyaránt fontos szerepet játszik. Hangsúlyozta, hogy a Kamara mérnökeinek tudáskapacitása a főváros rendelkezésére áll.

Biztos abban, hogy a megállapodás pontjait tartalommal töltik ki, és utalt arra, hogy korábban is konstruktív és mindkét fél számára gyümölcsöző kapcsolat volt a Tarlós István vezette főváros és a BPMK között. Külön köszönetét fejezte ki a főpolgármesternek azért, hogy figyelmet szentelt a BPMK tevékenységének és megtisztelte részvételével a Kamara több rendezvényét.

Budapest, 2014. június 5.

Küldöttgyűlés a Bpmk-ban

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) 2014. május 30-án tartotta éves rendes küldöttgyűlését Budapesten az Angyal utcai székházban. 

 

A küldöttgyűlés levezető elnöke dr. Bánhidi László volt.

Először a kamara alkotói díjának, a Hollán Ernő-díjnak,majd az Örökös Kamarai Tagság átadására került sor.

 

AZ IDEI DIJAZOTTAK

Hollán Ernő díjazott: Kiss Károly

Örökös kamarai tagok: Dr. Juhász Endre; Tombor Sándor;  Vukovics Gyula;  

 

A küldöttek korábban kézhez kapták az Elnökség írásos beszámolóját a 2013-as év kamarai munkájáról. Ehhez fűzött szóbeli kiegészítést Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke. Gyümölcsözőnek minősítette a kapcsolattartói hálózat működését és továbbfejlesztését  a budapesti kerületekben és Pest megye településeiben, ahol mérnökeink tudásukat a közjó szolgálatába állíthatták. Jelezte, hogy a közeli jövőben kerül sor megállapodás aláírására Tarlós István főpolgármesterrel. Elmondta, hogy a kamara munkájának mottója az, hogy mérnöki tudás nélkül nincs gazdasági fellendülés és hozzátette: minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a mérnökség hallassa a hangját a közéletben. Hangsúlyozta, hogy a kamara és személy szerint ő is nagy hangsúlyt fektet az országos médiában való folyamatos jelenlétre.  Az elmúlt időszakban több szerteágazó problémakört taglalt az elnök a kamara képviseletében a médiában, így elmondta véleményét a felsőoktatási, egyetemi képzés körül kialakult helyzettel kapcsolatban, valamint a mérnökséget jogtalanul ért brüsszeli bírálatokról is.

A BMPK elnöke kitért a idei feladatokra is, és a legfontosabb célkitűzésnek  a munka folyamatosságát jelölte meg. Kassai Ferenc megköszönte minden kamarai tagnak, küldöttnek és kamarai dolgozónak az áldozatkészségét és a munkáját, mellyel a BPMK elérte a maga elé kitűzött célokat.

Kassai Ferenc ezután ismertette a Kamara költségvetéséről készült jelentést, mely tartalmazta a BPMK 2013. évi költségvetési beszámolóját és mérlegét, a 2014. évi költségvetési terv módosítását és a 2015. évi költségvetési terv előirányzatának előterjesztését. A küldöttgyűlés egyhangúlag  elfogadta a beszámolót és a mérleget, az idei évre vonatkozó  költségvetési terv módosítását, valamint a a 2015. évi költségelőirányzatot.  

 

A küldöttek meghallgatták az Etikai- Fegyelmi Bizottság elnökének, Dr, Visontai Józsefnek, és a Felügyelő Bizottság elnökének, Bocsák Istvánnak a szóbeli kiegészítését, majd mindkét grémium jelentését elfogadták.

Dr. Kajtár László BPMK elnökségi tag ismertette a küldöttekkel a küldöttjelöléssel kapcsolatos  előírásokat. Majd szavazásra bocsátotta a jelöltek névsorát, amit a jelenlevők elfogadtak. 

A küldöttgyűlés a 2014-2018-as évekre, a beterjesztett Választási JelölőBizottsági tagokat megválasztotta. 

Megválasztott tisztségviselők: Csapó Attila, Gilyén Elemér; Lőrinczi Ferenc;

Érdy-Krausz György, Molnár Dénes, Szalay Gábor

Dr. Bánhidi László megköszöni a küldöttek és a meghívottak részvételét, majd bezárja  az ülést.

 

Budapest, 2014. június 4.

Innovációs ötletbörze Budapesten

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a KIC InnoEnergy programhoz csatlakozva 2014. június 3-án innovációs ötletbörzét tartott.

A jelenlévőket Kassai Ferenc BPMK elnök köszöntötte, kiemelve az innováció jelentőségét, valamint a mérnökök szerepét az új megoldások létrehozásában. Az innovációs ötletek tulajdonjogának védelme című előadással folytatódott a rendezvény, melyet Gyetvainé Virág Dóra Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal, Szabadalmi Főosztály, szakmai főtanácsadója tartott, nagyon érdekesen, az aktualitásokra kitérve. Ezt követte a beérkezett javaslatok közül hét témának ismertetése:

  • Reszler István: A termikus napenergia vegyi tárolása és újrahasznosítása különböző koncentrációjú oldatok entalpia különbsége elvén
  • Mátraházi János: Szárny szélturbina
  • Dr. Ronkay Ferenc: A geotermikus energia kinyerése hőcsővel
  • Plagányi Attila: Mesterséges szellőzésű (ventilátoros) hűtőtornyok víz veszteségének és energia felhasználásának gazdaságos megoldása
  • Némethy Zoltán: A magyarországi felvonó állomány korszerűsítése
  • Bíró Sándor: Épület hőveszteségének visszanyerése és betáplálása az épület fűtésébe, hűtésébe
  • Komlós Ferenc: Hőszivattyúzás

Majd Dr. Zsebik Albin adott tájékoztatást a KIC InnoEnergy programról.

A szervezés szempontjából érdekes, követendő példa, hogy minden előadás után lehetett kérdéseket feltenni, és az ötletgazdák szigorúan öt percet kaptak, a vitára pedig további tíz perc állt rendelkezésre. Várható, hogy az ötletek egy része megvalósul, minthogy rendelkezésre áll támogatási összeg.

        

Építőipari Nívódíjasok - 2013 konferencia

Alapos előkészítés , helyszíni bejárások , hozzáértő szakmai elemzés , és pártatlan döntéshozatal. Ezek jellemezték 2013 évben is az ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ odaítélését. Az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és a Mesterdíj Alapítvány (ÉMA), 2014 évben is konferenciát szervezett , “ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJASOK-2013” címmel. Az ÉTE, ÉVOSZ, ÉMA mellett az ÉMA-hoz még csatlakozó 7 Egyesület és Szövetség szakmai méltatása vezette be a NÍVÓDÍJASOK prezentációit. Lehetőség nyílt a díjban részesített létesítmények bemutatására , az építészet szépségének , előremutató alkotásainak megjelenítésére. A résztvevők kitűnő szakmai grémium előtt fejthették ki véleményüket : - megrendelők , tervezők , kivitelezők és üzemeltetők vonatkozásában egyaránt. Az ÉVOSZ Budapesti Székházában ezúttal is , méltó körülmények között és kiváló felkészültséggel adott helyet , a már hagyományosnak tekinthető konferenciának.

 

Közlekedésfejlesztési szimpózium

Nagy érdeklődés mellett került sor november 27-én a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara továbbá Budapest Zugló Önkormányzata közös szervezésébe arra a szakmai fórumra, amelyen a főváros, Zugló és a közlekedésfejlesztés fővárosi intézményei által delegált szakemberek elemezték Budapest pesti oldala kelet-nyugati tengelyének közlekedését és közlekedésfejlesztési lehetőségeit. 

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Stefánia úti Díszterme zsúfolásig megtelt a rendezvényre. Az érdeklődés annak a szólt, hogy folyamatban vannak azok az előkészítő munkák , amelyek döntő módon határozzák meg a 2014-2020 közötti, közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos európai uniós támogatások felhasználására irányuló elképzeléseket, lehetőségeket. A szakmai konferencián kiemelkedően fontos kérdés volt az, hogy a pesti oldal fő közlekedési tengelye, az Újpalotát a Dunával összekötő Drégelyvár utca - Csömöri út - Thököly út - Rákóczi út - Kossuth Lajos utca - Szabadsajtó út nyomvonala a várostervezési és közlekedésfejlesztési szempontok és lehetőségek egyeztetése során kellő súllyal

kerüljön tárgyalásra,  és a prioritások meghatározásakor az őt megillető helyre.

A tanácskozást a szervezők nevében Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke, és Rozgonyi Zoltán Zugló alpolgármestere nyitotta meg, aki tolmácsolta a kerület polgármesterének, Dr. Papcsák Ferencnek az üdvözletét, és néhány példával szemléltette a kerületben most történő közlekedésfejlesztési lépéseket, például a Bosnyák tér  átalakítást, melynek célja, hogy ott legyen Zugló főtere.

Kassai Ferenc bevezetőjében kiemelte azt, hogy Budapest közlekedésfejlesztésének egyik legfontosabb megoldandó problémája a pesti oldal kelet-nyugati tengelyének fejlesztése, mert ezen áll vagy bukik az egész fővárosi közlekedés minősége. Ez most még sok kívánnivalót hagy maga után, hangsúlyozta, és a tanácskozás szervezésében épp azért vállalt oroszlánrészt a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, mert tudatában van a jelenlegi nehéz helyzetnek, amely mind a Belvárost, mind a külvárost és mind a peremkerületeket sújtja.

 

Ezt felismerésből indult ki Tarlós István főpolgármesternek a szimpóziumhoz intézett felhívása is, amelyet a főpolgármester személyes megbízottja, Dr. Almássy Kornél vezérigazgató (BKK Közút) tolmácsolt. A főpolgármester is aláhúzta, hogy a pesti oldal kelet-nyugati tengelyének fejlesztése nélkül összeomolhat Budapest közlekedése, ezért ezt a leckét meg kell oldania a fővárosi vezetésnek, és a korábban elmulasztott lehetőségeket pótolni kell. Halogatásra már nincs idő -- ebben várja a mérnöktársadalom támogatását és segítségét, és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara hatékony közreműködését.

Ezután előadások hangzottak el a kelet-nyugati tengely szociológiai, város- és közlekedésfejlesztési kérdéseiről, annak a következményeiről, hogy óriási tehet róva a fővárosra, ez a tengely vált „az ország főutcájává”, egy évtizedekkel korábbi hibás koncepció miatt, amelynek a levét -- a rossz, nem hatékony közlekedésszervezés miatt -- most issza meg  Budapest. Érveket sorakoztattak föl egyebek mellett a kötöttpályás közlekedés visszaállítására, illetve a külső városrészek gyorsvasúttal történő összeköttetésére, amelyet a csonkán megvalósuló 4-es metró is indokolttá tesz, tehát 2-3 évtizedes távlatban.   Az előadók között Albrecht Ute Budapest Főváros Városépítési Tervező ügyvezetője, Várady Tamás Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda igazgatója és Somodi László a BKK vezérigazgató-helyettese szerepelt.

Az élénk eszmecserét eredményező tanácskozás zárszavát Szalay Gábor BPMK zuglói kapcsolattartója tartotta, aki gyümölcsözőnek ítélte a szimpóziumot, és az önkormányzati szakmai munka és valamint mérnöki szakmai munka összehangolását nevezte – Tarlós Istvánhoz és Kassai Ferenchez kapcsolódva -- járható útnak ahhoz, hogy jó célokat tűzzenek ki a fővárosi közlekedés fejlesztésért felelősséget érző szakemberek, politikusok.

Együttműködési megállapodás a Lechner Lajos Tudásközponttal

Együttműködési megállapodást írt alá 2013. november 4-én a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara részéről Kassai Ferenc elnök, valamint a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. részéről Barkóczi Zsolt ügyvezető. A Kamara és a Tudásközpont között létrejött megállapodással a felek a két szervezet közötti hosszú távú együttműködést kívánják megalapozni.

A megállapodás célja:

Törvény írja elő (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 38/C. § (5) bekezdés): A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara független ellenőrzési rendszert működtet az energetikai tanúsítványok tekintetében. Ennek keretében jogszabályban meghatározott tartalmú ellenőrzés céljából évente véletlenszerűen kiválasztja a Nyilvántartásban rendelkezésre álló összes energetikai tanúsítványnak kormányrendeletben meghatározott statisztikailag jelentős hányadát, és az ellenőrzések alapján a hatáskörrel rendelkező szervnél kezdeményezi a jogszabályban meghatározott hatósági intézkedéseket.

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról) tartalmazza a tanúsítvány minőségellenőrzését (9/A. §). A kormányrendelet szerint a hivatalos tanúsítványok éves mennyiségének véletlenszerűen kiválasztott 2%-a esetében kell részeredmények és végeredmény igazolását, az ezek alapján megfogalmazott javaslat indokoltságát ellenőrizni és további 0,5%-a esetében kell a helyszíni megfelelő beazonosítást és a felhasznált adatokat és a teljes számítást ellenőrizni. Az épületenergetikai tanúsítványokat a tanúsítvány készítője a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.–nek küldi meg, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, ezért az ellenőrzésre kerülő tanúsítványokat a BPMK tőlük kapja meg az együttműködési megállapodás szerint.

Ugyancsak kormányrendelet írja elő (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 23. § (2) és (6)-(8) bekezdés) a független ellenőrzési rendszer működtetési szabályait például, kitér az összeférhetetlenségi szabályokra.

A jogszabályi követelményeknek megfelelően, az Épületenergetikai Tanúsítványok Ellenőrzése megkezdődött, a 2013-ban készülő tanúsítványok ellenőrzése várhatóan akadálytalanul megtörténik.

A teljes együttműködési megállapodás megtekinthető a bpmk.hu weboldalon.

Lezárult a Közlekedésbiztonsági ötletpályázat

A Magyar Mérnök Kamara a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával 2013. tavaszán „Közlekedésbiztonsági ötletpályázatot" hirdetett a közúti közlekedésben résztvevők biztonságának javítása érdekében. A közlekedésért felelős állami vezetés a balesetek számának további, szakadatlan csökkentése, a kedvező folyamatok fenntartása érdekében olyan új eszközöket, műszaki megoldásokat keresett, amelyek jövőbeni megvalósítása támogatást érdemelhet.

Az idei évben a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázaton a Magyar Mérnöki Kamara  nyilvántartásában szereplő mérnökök vehettek részt.

A bizottság által megalkotott sorrend megadását követően ügyvéd jelenlétében kerültek a nyertes pályaművek kibontásra.

A beérkezett színvonalas pályaművek közül a nyertes munkák:

             

1.      díjazott Bíró József  

8. pályamű címe: Javaslatok a közlekedésbiztonsági tevékenység társadalmi szintű kibontakoztatására

2.      díjazott Mikecz Andrea és Sipos László

2. pályamű címe: Parkolj és frissülj fel!

7. pályamű címe: Önkormányzatok forgalomszervezési tevékenységének javítása

3.      díjazott Boda Zsolt

11. pályamű címe: 110 centin még a világ is más

4.      díjazott Tomaschek Tamás Attila

1. pályamű címe: Kooperatív autópályák, járművek és az infrastruktúra összekapcsolása

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk! A díjakat október 10-én, a Mérnöki Kamara Angyal utcai székhelyén adta át Hamarné Szabó Mária, az MMK Közlekedési Tagozat elnöke, Dr. Lányi Péterszakértő (NFM), a bírálóbizottság tagja titkára, ésKassai Ferenc, a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. ügyvezetője, az MMK alelnöke.

Ezúton is köszönjük minden kedves pályázónak az értékes pályamunkákat!

Az Év háza pályázat

Az Év háza pályázat a Belügyminisztérium mellett a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Építész Kamara és az Magyar Építőművészek Szövetsége védnökségével került kiírása.

32 db a magyar építészet változatosságát bemutató érvényes pályamű érkezett be.  

Az Év háza pályázat eredményhirdetése és díjátadó ünnepsége az Építészet világnapján, 2013. október 7-én, 15 órai kezdettel az Építészek Háza Kós termében került megrendezésre.

Az ünnepségen részt vett Pintér Sándor belügyminiszter és Dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár.

Koszorúzás a Széchenyi téren

221 éve született gróf Széchenyi István, a Legnagyobb Magyar

A Széchenyi Társaság idén is megünnepelte névadója, gróf Széchenyi István születésnapját a Magyar Tudományos Akadémián és az előtte lévő téren.

Az ünnepségsorozat az MTA előtti Széchenyi-szobor koszorúzásával kezdődött. Az emlékműnél koszorút helyezett el a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara  alelnöke Némethy Zoltán és titkára Dr. Ronkay Ferenc. Ezt követően a MTA felolvasótermében emléküléssel, és a Széchenyi Társaság Díjainak átadásával folytatódott.

Beszámoló: Műszaki Értelmiség Napja

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, az MMK Közlekedési Tagozata és  a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közösen rendezte meg a Műszaki Értelmiség Napját - Fókuszban a Közlekedés címmel a BME Központi épületében. A szervezők a Műszaki Értelmiség Napját gróf Széchenyi István születésének 222. évfordulójához igazították (1791. szeptember 21.). Ezzel is érzékeltetve, hogy nagyjaink máig tartó kezdeményezéseit, eredményeit becsüljük, tiszteljük. A tanácskozás nagy sikerét mutatja, hogy mintegy négyszázan vettek részt rajta, többek közt Farkas Iván Pozsonyból, a Magyar Közösség Pártjának gazdasági és régiófejlesztési alelnöke, és Dr. Rubovszky András a Széchenyi Társaság főtitkára.

Csonka Pár emlékérem átadása

2013. július 8-án a Magyar Építőművészek Szövetsége Székháza Ybl Miklós termében  tartott rendezvényen adták át az idei Csonka Pál emlékérmeket A kitüntetésben idén alkotópáros kategóriában Szabó Tamás János építész és Volkai János építész-szerkezettervező, míg egyéni kategóriában  Dr. Armuth Miklós építőmérnök részesültek.

1988 óta adják át a nemzetközi hírű tudós és több építészgeneráció tanítómestere tiszteletére és emlékezetére a Magyar Építőművészek Szövetsége által alapított Csonka Pál emlékérmet. A kitüntetés az építész- és tartószerkezet-tervezők (konstruktőrök) alkotó együttműködését hivatott elismerni. A díj alkotópáros és egyéni alkotó és kategóriában adományozható. Azok kaphatják, akik alkotó-párként magas színvonalú építészeti alkotást hoztak létre, továbbá az, aki oktató és/vagy tudományos munkájával jelentősen és igazolhatóan járult hozzá a fent említett, alapvető cél eléréséhez. A díjakat Sáros László György DLA a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke adta át.

Építők Napja 2013

A korábbi évek hagyományához híven az Építők Napja központi ünnepségének előkészítésében – az építésügyi ágazat több más szakmai szervezetével karöltve – az Építéstudományi Egyesület és Kassai Ferenc, a BPMK elnöke és a MMK alelnöke aktív szervezőmunkájával valósult meg.  Az idei díjátadót 2013. június 7-én  - a szokásoknak megfelelően - a budapesti Vasas Szakszervezetek Székházában rendezték meg.

Az ünnepi ülésen minden évben sor kerül az építési tevékenységben élenjáró szakemberek miniszteri szintű kitüntetésére, amely ebben az évben sem maradhatott el.

Megemlékezés Kvassay Jenő halálának 94. évfordulóján

Kvassay Jenő halálának 94. évfordulóján a BPMK részéről Dr. Szakatsits  György koszorúzott 2013. június 7-én Őrbottyánban. Az immár hagyományos eseményen Sajó Elemér sírjánál is tiszteleghetünk. Ezzel fejezhettük ki hálás megemlékezésünket a vízügyi szervezet két alapító, továbbfejlesztő személye iránt, akik szervező munkájuk mellett műszaki alkotásaikkal is kitűntek a korszak nagyjai között.

2013. évi Mérnökbál

Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2012

Küldöttgyűlést tartott a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) 2012. május 11-én tartotta évi küldöttgyűlését Budapesten a Lurdy Ház konferenciatermében.  Az eseményen 63 küldött vett részt, ez közel kétharmados képviseletet , és határozatképességet jelentett.

2012. évi Mérnökbál

Pintér Sándor belügyminiszter és Kassai Ferenc a Budapesti és pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke
Dr. Tollár Tibor OKF gazdasági főigazgató-helyettes; Magyar Mária BM főosztályvezető; Dr. Szaló Péter helyettes-államtitkár és neje
Pintér Sándor belügyminiszter ésTarlós István Budapest főváros főpolgármestere
Dr. Hajtó Ödön a Magyar Mérnöki Kamara alapító elnöke és Dr. Péceli Gábor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Tarlós István Budapest főváros főpolgármestere, Kassai Ferenc a Budapesti és pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke és Pintér Sándor belügyminiszter
Bíró Gyula a Geodézia RT. elnök-vezérigazgatója és neje, Kassai Ferenc a Budapesti és pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke, Schulek János a FŐMTERV vezérigazgatója és neje
báli forgatag
casino
Varga Edit műsorvezető
Honvéd férfikar
Az est házigazdái

Megnyílt a Kreatív Magyarország Kiállítás

Élénk sajtóérdeklődés mellett, és nagyszámú szakmai közönség előtt február 14-én megnyílt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem aulájában „Kreatív Magyarország – Mérnöki tudás – Múlt, jelen, jövő” című kiállítás a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara rendezésében.

Ezüst Ácsceruza Díj 2011.

A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is odaítélésre került az Ezüst Ácsceruza Díj. A bírálóbizottság tagjaként Kassai Ferenc a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke is megjelent az ünnepélyes díjátadón.

fotó Szabó Adrienn
fotó Szabó Adrienn
fotó Szabó Adrienn
fotó Szabó Adrienn

Kreatív Magyarország – Mérnöki Tudás – Múlt, Jelen, Jövő” című szakmai konferencia

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara nagy sikerrel rendezte meg a „Kreatív Magyarország – Mérnöki Tudás – Múlt, Jelen, Jövő” című szakmai konferenciáját a Magyar Tudományos Akadémia „A Magyar Tudomány Ünnepe” rendezvénysorozata részeként az Akadémia székházában 2011. november 22.-én.

A konferencia védnökei Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke és Tarlós István Budapest Főváros Főpolgármestere volt. A főváros vezetője tiszteletét is tette az MTA nagytermében, Kövér László üdvözlő szavait pedig tolmácsolták a termet zsúfolásig megtöltő hallgatóságnak.

A rendezvény házigazdájaként Kassai Ferenc a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke köszöntötte a résztvevőket.

Az elnöki asztalnál helyet foglaló meghívott vendégek - Németh Tamás az MTA főtitkár; Dr. Péceli Gábor a BME rektora, valamint Schváb Zoltán helyettes államtitkárszintén köszöntötték a teremben helyet foglaló érdeklődőket.

A konferencián, neves egyetemi tanárok, oktatók és elismert szakemberek tolmácsolásában, az informatika, közlekedés, geotermia és vegyészet témakörökben hangzottak el előadások.

Az elnökségi asztalnál, Tarlós István főpolgármester, Kassai Ferenc BPMK elnök, Schváb Zoltán helyettes-államtitkár Forrás: NFM
Schváb Zoltán előadása Forrás:NFM
Forrás: NFM
Forrás: NFM

Tolna Megyei Mérnöki Kamara 15 éves évfordulója

A Tolna Megyei Mérnöki Kamara 15 éves évfordulója alkalmából 2011. október 14-én a Szekszárdi Városháza Dísztermében tartotta szakmai programmal egybekötött jubileumi ünnepségét.

A Magyar Mérnöki Kamarát illetve a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát – MMK alelnöki és BPMK elnöki minőségében – Kassai Ferenc képviselte az ünnepségen.

XV. Mérnökbál – 2011. január 29.

Kassai Ferenc megnyitó beszéde
Kassai Ferenc, Tarlós István
Közúti Szakemberek Közhasznú Alapítvány kitüntetettjei
Dr. Péceli Gábor, Dr. Pintér Sándor, Barsiné Pataky Etelka, Tarlós István, Kassai Ferenc
Barsiné Pataky Etelka, Kling István és felesége
Dióssi Csaba és felesége
Dr. Pintér Sándor, Kassai Ferenc, Dr. Péceli Gábor
Molnár Károly és felesége
Kassai Ferenc, Dr. Hajtó Ödön
Szőllőssy Gábor és felesége
Kling házaspár, Kassai Ferenc, Szaló házaspár
Vitézy Dávid, Nagyunyomi-Sényi Gábor

Együttműködés az önkormányzatok és a BPMK között

Szakmai egyeztetés (Zeke János, Szalay Gábor, Krikovszky Péter, Bocsák István)
Dr. Ferdinandy István, Krikovszky Péter, Németh Zoltán, Dr. Papcsák Ferenc, Kassai Ferenc, Szalay Gábor, Bocsák István
Kassai Ferenc BPMK elnök köszöntője
Szalay Gábor a XIV. kerület BPMK kapcsolattartója

Megállapodás a Kőbányai Önkormányzattal

Kőbánya Önkormányzat és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara együttműködési megállapodás megkötése.

Megállapodás a Dunakeszivel

November 25-én kapcsolattartói megállapodást írt alá Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere és Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) elnöke. Az aláírási ceremónián, amelyre a Duna parti város önkormányzati székhelyén került sor, közös megegyezéssel a BPMK elnöke átadta a kapcsolattartói megbízásról szóló kinevezést Bocsák Istvánnak, a BPMK felügyelőbizottsági elnökének, okleveles gépészmérnöknek. Dióssi Csaba polgármester rövid beszédében köszönetet mondott a kamarai kezdeményezésért; mint kifejtette: az önkormányzat örömmel veszi igénybe azt a felhalmozott mérnöki tudást és tapasztalatot, amelyet a kamara ajánlott Dunakeszi városfejlesztő, és városépítő munkájához, Bocsák István személyében pedig egy kipróbált, nagy tudású mérnök segíti majd terveik végrehajtását.

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Szakmai Napja Százhalombattán 2010. november 16.

Széchenyi megemlékezés 2010

A Mérnöki Kamara koszorúját Kassai Ferenc a BPMK elnöke, a MMK alelnöke, valamint Szőllőssy Gábor a MMK főtitkára helyezte el.
Az ünnepség alkalmával Éhn József És Duray Miklós vehettek át Széchenyi díjat.
Díj átadás
Ünnepi megemlékezés az MTA Felolvasó-termében.

Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2010

Kassai Ferenc a BPMK elnöke
Az ünnepi ülés megnyitója BME
Ünnepi ülés BME
Ünnepi ülés MTA
Ünnepi ülés MTA

BPMK Küldöttgyűlés 2010. május 28.

Szavazás ( Kassai Ferenc a BPMK elnök)
Kassai Ferenc a BPMK elnöke
Szavazás
Hollán Ernő díjasok és Örökös tagok, valamint Kassai Ferenc elnök úr
Dr. Ronkay Ferenc titkár, Dr. Mecsi József alelnök, Kassai ferenc elnök, Dr. Bende Zoltán alelnök, Dr. Chappon Miklós alelnök
Az Örökös tagok és a Hollán Ernő díjasok köszöntése
Kassai Ferenc a BPMK elnöke

„Nyílt nap a beruházásokról” című konferencia

Környezet és Energia Operatív program Energetikai Pályázatai, mérnöki aspektusok című konzultáció

XIII. Mérnökbál - 2009. január 31

2009. január 31-én szokásos helyén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem aulájában ünnepélyes keretek közt sor került a mérnök társadalom patinás rendezvényére, a XIII. Mérnökbálra. A bál házigazdái Dr. Péceli Gábor, a BME rektora és Kassai Ferenc, a BPMK elnöke voltak.

Kassai Ferenc megnyitó beszédét mondja
A bál főszervezői
a bál helyszíne
Dr. Kovács Gábor és felesége
Kassai Ferenc és Némethné Benkő Tímea, a bál egyik háziasszonya
Kassai Ferenc és Keleti Andrea, a bál műsorvezetője
Dr. Andor György és felesége; Dr. Péceli Gábor és felesége
Dr. Ronkay Ferenc Dr. Dulácska Endrével és feleségével
Némethné Benkő Tímea, Holló Csaba, Hajtó Ödön, Kassai Ferenc
Bocsák István nejével és Kassai Ferenc feleségével
Kassai Ferenc, Baráth Etele
Kajtár László és felesége; Zsebik Albin és felesége
Feszült várakozás a tombola közben...
Dr. Bánhidi László nyereményével
Bagi - Nacsa humorista páros műsora

Építők napja - 2008.05.30

2008. május 30-án, az Önkormányzati Minisztérium épületében került megrendezésre a magyar műszaki társadalom jeles eseménye, az Építők Napja.

Építők Napja
Építők Napja
Bocsák István átveszi a kitüntetést

BPMK – Küldöttgyűlés – 2008. május 29.

2008. május 29-én került sor a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara éves küldöttgyűlésére.

Dr. Chappon Miklós átveszi a Hollán Ernő-díjat
Dr. Mecsi József átveszi a Hollán Ernő-díjat
Örökös tagok és Hollán Ernő-díjasok
Az új ügyfélszolgálati iroda megnyitása
Az új ügyfélszolgálati iroda
A küldöttgyűlés megnyitása
Küldöttgyűlés

Ferencvárosi mérnökök I. találkozója

2008. május 20-án a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara székhelyén sor került a ferencvárosi mérnökök I. találkozójára.

.
.
.

Szakmai nap Dunakeszin – 2008. március 18.

.
.
.
.
.
Bocsák István kapcsolattartó átveszi a megbízólevelet
Kassai Ferenc BPMK-elnök és Erdész Zoltán, Dunakeszi alpolgármestere a kapcsolattartói megbízólevéllel

ÉÉSZT-ülés 02-28

Az Építési és Építésügyi Szakmai Testület 2008. február 28-án a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara székhelyén tartotta ülését. Az ülésen Bajnai Gordon, önkormányzati és területfejlesztési miniszter bevezető előadása után az építésügy aktuális kérdéseiről zajlott beszélgetés.

.
.
.

XII. Mérnökbál – 2008. január 26.

.
.
.
.
.
.
.

BME évnyitó fogadása – 2008. január 3

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem évnyitó fogadása – 2008. január 3.

A rendezvényen ünnepi beszédet mondott dr. Molnár Károly, az Egyetem rektora és Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter.

1956-os ünnepség 2007-10-23

2007. október 22-én az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére került sor a Budapesti és Gazdaságtudományi Műszaki Egyetemen.

Az ünnepségen beszédet mondott: Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke

.
.
.
.
.

Kapcsolatok 2007-10-22

Kassai Ferenc, Dr. Hajtó Ödön, Jordán Tamás
Kassai Ferenc, Dr. Lomnici Zoltán
Kassai Ferenc, Dr. Manherz Károly, Dr. Hajtó Ödön
Kassai Ferenc, Dr. Kóka János, Halzl József, Pakucs János
Kassai Ferenc, Dr. Sólyom László, Halzl József, Pakucs János, Szőllőssy Gábor
Kassai Ferenc, Dr. Sólyom László, Halzl József, Pakucs János
Kassai Ferenc, Dr. Sólyom László, Halzl József, Pakucs János

A BPMK kihelyezett elnökségi ülése Gödöllőn

.
.
.
.
.
.

Az Építész Kamara és Mérnöki Kamara megállapodása

Új elnökségi tagok

Örökös kamarai tagok

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara tisztújító küldöttgyűlése

.
.
.
.
.

Parlament 07.05.05

.
.
.
.

Építők Napja 2007.