BPMK

Mérnököktől mérnököknek – Botka Imre díjátadó

Szeptember 28-án a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara székháza adott otthont a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata kibővített elnökségi ülésének, melynek keretében a BPMK társrendezésében került sor a 2018. évi Botka Imre-díj átadásra.

Az ünnepélyes eseményen a hazai (gépész)mérnök szakma prominensei és korábbi díjazottjai egyaránt részt vettek, tisztelegve az elismerés névadója előtt, méltatva az idei díjazottot dr. Simonyi Sándort, és a további kitüntetetteket.  

Az eseményt az MMK Gépészeti Tagozatának elnöke, dr. M. Csizmadia Béla nyitotta meg, melyet követően Nagy Gyula, az MMK elnöke és Kassai Ferenc, a BPMK elnöke köszöntötték a meghívottakat. Kassai Ferenc beszédében kitért a magyar mérnöktársadalom régi és új sikereire, illetve kiemelte megbecsülésük fontosságát is. „A mérnökök világához talán legközelebb az innováció és az innovációs képesség fejlesztése, a tudás megszerzése, áthagyományozása, és folyamatos bővítése áll. Sok emblematikus alkotásunk született, sok híres konstruktőrünk van, akik hajdanán megalapozták az ország hírnevét. Innovációs képességünk napjainkban is több mint figyelemreméltó, ugyanakkor a közelmúlt vagy a jelen magyar mérnöki újdonságainak számbavétele nem közismert. A magyar mérnökök mindenütt eredményesek a fejlesztés, a kutatás, a szakági tervezése terén.  Ezeket a sikereket reklámoznunk is kell. Ezért is tartom nagy jelentőségűnek a tagozat által alapított Botka-díjat.”

A köszöntők után a díj névadója, Botka Imre életének és munkásságának rövid bemutatása, majd pedig a kitüntetés alapításának, történetének összefoglalása következett, ezt követően került sor az elismerés átadására. Immáron tizennyolcadik alkalommal ítélte oda a Gépészeti Tagozat a 2001-ben alapított Botka Imre-díjat, melynek jelentősége szakmai mivoltában rejlik: mérnökök adományozzák mérnököknek; évente egy olyan gépészmérnök kaphatja meg az elismerést, aki hazai körülmények közt kiemelkedő színvonalú, a világpiacon versenyképes megoldást tartalmazó mérnöki alkotást hozott létre, és az alkotás elméleti hátterét tudományos színvonalú kutatásokkal alapozták meg. Az alapító okirat szerint, a díjat „Kamarai tagságra vagy állampolgárságra tekintet nélkül megkaphatja, aki magát magyarnak, díjazni szándékolt alkotását az egyetemes magyar tudományosság részének tekinti, amellyel a magyar műszaki fejlődést és gazdasági haladást előmozdította.”
Titkos szavazás keretében a kuratórium tagjai idén dr. Simonyi Sándornak, a salgótarjáni Trigon Electronica Kft. ügyvezető igazgatójának, a BME ipari professzorának ítélték oda az elismerést. Simonyi úr elsősorban gépjármű hajtásláncok, modern járműipari energia technológiák kutatás-fejlesztése, valamint gépjárműkomponensek vizsgálati technológiáinak és vizsgáló berendezéseinek fejlesztése, valamint mindezek oktatása területén elért kiemelkedő eredményeiért vehette át a Botka Imre-díjat. A díjazott emlékplakettben, oklevélben és pénzjutalomban részesült, melyet dr. M. Csizmadia Béla, Kassai Ferenc és Nagy Gyula adtak át.
A friss Botka-díjas kérdésünkre elmondta, hogy eddig kapott számos kitüntetése közül ez azért tölti el különösen nagy büszkeséggel, mert a mérnökszakma hazai nagyjainak elismeréseként kapta, továbbá megosztotta velünk, cége vezetése mellett mi áll szakmai tevékenysége középpontjában: „A legfőbb feladatom az, hogy a tudásomat átadjam a következő generációnak és erre az oktatás a legjobb lehetőség. Nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy azt oktathatom, ami kutatási eredményként a cégemnél megjelent. Nyilván vannak alapozó ismeretek, amiket szintén elmondok, hogy világos legyen minden, ám az egész oktatás koronája az, hogy olyan korszerű tudásanyagot tudok átadni, ami még nyomtatásban sehol nem jelent meg.”

Ezt követően dr. Simonyi Sándor a Tudományos és Technológiai Park Szövetség, valamint az Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete (IPE) oklevelét vehette át cége világszínvonalú, az innovációs folyamatok hazai résztvevői számára példaértékű tevékenységének elismeréseként. Az oklevelet dr. Dávid Roland, az IPE stratégiai igazgatója és Zugor Balázs Várpalota alpolgármestere adták át. A díjesőt követően a jelenlévők a díjazott dr. Simonyi Sándor „Hagyományos jármű hajtásláncok automatizálása, vezérléséről” szóló előadását hallgathatták meg.
A rendezvény ünnepélyes pillanatai a Botka Imre-díj átadását követően is folytatódtak. Dr. M. Csizmadia Béla a kibővített elnökségi ülés keretében, hagyományteremtő jelleggel idén először jubileumi díszokleveleket adott át a gépészmérnöki szakmai és a Gépészeti Tagozat hírnevét öregbítő, tevékenységében aktívan részt vevő tagjai részére, akik ebben az évben töltik 90., 80., 75., illetve 70. életévüket. Jubileumi díszoklevélben részesült: dr. Ing. Anisits Ferenc, Csárádi János, dr. Matolcsy Mátyás, dr. Nyers József, Pavlics Ferenc, prof. dr. Penninger Antal, Prof. dr. Szendrő Péter, prof. dr. Takács János, dr. Uj József.
A kora őszi kihelyezett elnökségi ülés kiváló alkalomnak bizonyult – a tagozat elnökét és dr. Ing. Anisits Ferencet idézve – „a láng tovább adására”, bíztatva ezzel a sok korszakalkotó alkotásra képes jelenlévőt az egyéni tevékenységre és kamarai együttműködésekre. A 2012-es Botka-díjas Anisits Ferenc záró beszédében felhívta a figyelmet a minőségi műszaki felsőoktatásban az értékmegőrzés-higgadtság-korszerűség fontosságára; a technológiák oktatásának jövőbeli jelentőségére; és a kooperációs-készség elsajátításának szükségességére, hogy a legfrissebb innovációs módszerek már az egyetem falai között is elérhetőek legyenek a mérnökhallgatók számára.

A díjazottnak, elismerésben és jubileumi díszoklevélben részesülőknek ezúton is gratulálunk, további szakmai sikereket és jó egészséget kívánunk!