BPMK

2017. évi Gábor Dénes-díjas mérnökök

A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültető szakemberek erkölcsi megbecsülése érdekében alapított NOVOFER Alapítvány által létesített idei Gábor Dénes-díjakat december 14-én Budapesten, az Országház épületének Felsőházi termében adták át.

A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakemberek kiemelkedő teljesítményének elismerése és sikereik példaként állítása. Ezt célozzák a különböző szakmai elismerések, amelyek sorában fontosak a civil kezdeményezéssel létrejött díjak. Ez évben immár 29. alkalommal kerül átadásra a NOVOFER Alapítvány által 1989-ben létrehozott Gábor Dénes-díj, amely a civil szféra egyik legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon, és máig több mint kétszázan részesültek ezen elismerésben.
A Gábor Dénestől származó „Találjuk fel a jövőt” jelmondat üzenete napjainkban különösen aktuálissá vált az élet minden területén, azaz csak a tudatosan alakított jövő hozhat megoldást gondjainkra.
A NOVOFER Alapítvány célja a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerése. A Gábor Dénes-díj megalapítóinak szándéka egyben a technológiai innováció, a műszaki/mérnöki kutatómunka, az ember által teremtett gépek és létrehozott anyagi konstrukciók iránti társadalmi figyelem és elismerés felkeltése és megerősítése volt. A tudományos és szellemi teljesítményekre épülő világunkban vissza kell állítani, meg kell erősíteni az anyaggal történő bánás, a technológiai képességek, a műszaki alkotások és alkotók iránti méltó társadalmi elismerést is. A Gábor Dénes-díj és annak közel 30 éves története alapvetően erről szól. Az évente kiosztott díjak jól lefedik az egyes ipari ágazatokat: IT-távközlés; gépipar; energetika; vegyészet-gyógyszeripar; mezőgazdaság-biotechnológia; „egyéb” (üzleti menedzsment, kiemelkedő oktatási teljesítmény). 

A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes Életmű Díjban részesült két alkotó:
Dr. Balogh Géza villamosmérnök, az Interton Kft. ügyvezetője, a magyar elektroakusztikai ipar tekintélyének növelésében, a technika világszínvonalát képviselő termékek és rendszerek fejlesztésében vállalt több évtizedes alkotó tevékenységéért, az irányított hangsugárzással kapcsolatos szabadalmakkal is védett önállóan és szerzőtársakkal közösen kidolgozott találmányaiért, a hiperkardioid vonalsugárzó sikeres világpiaci hasznosításáért. Nevéhez fűződik a Magyar Országgyűlés üléstermeinek első számítógép vezérlésű hozzászólói hangrendszerének és a Paksi Atomerőmű számítógép vezérelt biztonsági, riasztó, tájékoztató hangrendszerének kidolgozása. 

Zettwitz Sándor gépészmérnök, a 77 Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója,több évtizedes innovatív tevékenységéért, az első magyar ásványgyapot-gyártó technológia és gépsor kifejlesztése és megvalósítása, a magyar gazdaság egyik kitörési pontját jelentő egészségipari eszközök fejlesztése, nevezetesen a vércukor-önellenőrzés lehetőségét megteremtő első magyar egyéni vércukormérő készülék fejlesztése, gyártástechnológiájának kidolgozása, és a projekt irányítása, továbbá az automata vizelet-analizáló rendszer kifejlesztése terén elért eredményeiért, és a nemzetközi sikereket elérő családi cég megalapításáért, az innovációs kultúra kialakításáért és kivételesen eredményes vezetői munkásságáért.


A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes-díjban részesült három, határon túli alkotó:

Dr. Bakos Gáspár fizikus, csillagász, a Princeton University egyetemi tanára, a más csillagok körül keringő bolygók és az időtől függő jelenségek kutatásában, az autonóm kistávcsövek kifejlesztésében és nemzetközi hálózatba szervezésében, több földrészen való egyidejű működtetésében, az első teljesen automata, homogén csillagászati távcsőhálózat tervezésében, és megvalósításában vállalt meghatározó alkotó teljesítményéért, több mint száz új exobolygó felfedezéséért, a magyar szakemberek nemzetközi tekintélyének növeléséért.
Dr. Buzsáki György orvos, „The Brain Prize” díjas neurofiziológus, akadémikus, a New York University egyetemi tanára, az agyműködés elektromos oszcillációkon alapuló vizsgálatában végzett iskolateremtő munkássága, a memória konszolidáció ezen oszcillációkon alapuló kétlépcsős modelljének kidolgozása és az információt alvás közben szállító éleshullám-fodor ritmusok felfedezése, az idegsejt hálózatok működésének nagyfelbontású extracelluláris vizsgálata kapcsán végzett műszaki fejlesztések terén elért eredményeiért, különös tekintettel a szilícium alapú elektródák kidolgozására és azok szabadon mozgó állatokon történő alkalmazására, továbbá a magyar szakemberek nemzetközi tekintélyének növeléséért, a tehetséges fiatal kutatók, köztük számos magyar mentorálásáért.

Dr. Lingvay József vegyészmérnök, a Villamosmérnöki Tudományok Nemzeti Kutató Intézetének (INCDIE ICPE-CA, Bukarest) kutatója, a korszerű, környezetbarát megoldások fejlesztése, azaz a szilícium alapú félvezető eszközök gyártásfejlesztése, a korróziós folyamatok tanulmányozása és a fémszerkezetek (kábelek, csőhálózatok, stb.) korrózió és elektromos védelme, az elektrokémiai technológiák terén nyújtott több évtizedes alkotó tevékenységéért, melyet számos hasznosított és jelentős gazdasági eredménnyel járó találmány is fémjelez.


A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes-díjban részesült hat hazai alkotó:

•  Dr. Bozóki Zoltán József fizikus, egyetemi tanár, az MTA-SzTE Fotoakusztikus Kutatócsoport tudományos tanácsadója,  a lézeres fotoakusztikus spektroszkópián alapuló, a földgáz főbb szennyező komponenseinek (kénhidrogén, széndioxid, vízgőz) koncentrációjának ppm. pontosságú folyamatos mérésére, ipari környezetben alkalmas, a világ számos pontján megbízhatóan működő műszer kifejlesztésében nyújtott, meghatározó alkotó tevékenységéért, a gyártásra specializálódott spin-off cég létrehozásában, növekedési pályára állításában és vezetésében vállalt szerepéért.

Falk György Alfréd gépészmérnök, a VARINEX Zrt. igazgatóságának elnöke, címzetes egyetemi docens, a rétegről-rétegre építkező gyors prototípusgyártás (Rapid Prototyping) mai népszerű nevén a 3D nyomtatás meghonosítása és a 3D nyomtatás széles körű alkalmazási lehetőségeinek feltárása, a kis sorozatú gyártásra alkalmas fröccsöntő szerszámok, a fogászati és az egyedi koponyacsont hiányok megszüntetéséhez szükséges implantátumok, a hőre lágyuló poliamid porból gyártható alkatrészek komplex technológiájának az ún. Additív Manufacturing eljárásoknak megfelelő kifejlesztése, a vákuummal szabályozott nyomásos öntéstechnológia továbbfejlesztése terén elért eredményeiért, sikeres cégalapítási és cégfejlesztési, valamint áldozatkész egyetemi oktatási tevékenységéért.

Dr. Koppa Pál Gábor fizikus, a BME tanszékvezető egyetemi tanára, a holografikus adattárolás, a háromdimenziós képmegjelenítés, az optikai méréstechnika és a komplex optikai rendszerek modellezése terén végzett kutatási-fejlesztési eredményeiért, az e körben szabadalmazott találmányok létrehozásában vállalt alkotó közreműködéséért, a műegyetemi fizikus- és mérnök-képzésben nyújtott, elismerésre méltó oktatói és témavezetői munkásságáért.

Dr. Németh Huba gépészmérnök, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Kutatás-Fejlesztési Központ osztályvezetője, egyetemi docens az ipari életpályán tanúsított innovatív tevékenysége, mérnöki kutató-fejlesztő munkája, többek között a számos szabadalommal védett, járműdinamika-, emisszió- és hatásfokjavító, sűrített levegő befúvásán alapuló motorfeltöltési eljárás megalkotása, valamint a haszonjárművek önvezető rendszereinek nemzetközileg is sikeres kidolgozása terén végzett meghatározó alkotó tevékenységéért, amely felöleli a járművek környezetérzékeléstől, a döntéshozó funkciókon keresztül a redundanciákkal ellátott hibabiztos végrehajtó rendszereinek teljes palettáját; továbbá a műszaki felsőoktatásban végzett magas szintű oktatói és oktatásszervezési munkásságáért.

Dr. Stépán Gábor gépészmérnök, akadémikus, a BME tanszékvezető egyetemi tanára a késleltetett rendszerek stabilitáselméletének és nemlineáris rezgéseinek gépészeti alkalmazásai: szerszámgéprezgések, járműkerekek dinamikája, közlekedési dugók modellezése, robotok és emberek erőszabályozása, illetve egyensúlyozása területén végzett, nemzetközileg is elismert színvonalú kutatói, kutatásszervezői és oktatási tevékenységéért, az orvosi-mérnöki közös innovációt segítő Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont létrehozásában és fenntartásában végzett meghatározó munkájáért. 

Dr. Szente Lajos vegyész, az MTA doktora, a CycloLab Kft. ügyvezető igazgatója, a ciklodextrin technológia nemzetközileg elismert úttörője, a zárványkomplex-képzésen alapuló életmentő detoxikálási módszer kifejlesztése, a korszerű anaszteziológiai protokoll mindennapos részévé vált ciklodextrin-termék és gyógyszerészeti segédanyagok kifejlesztése, a ciklodextrinek oldatbani önszerveződése, aggregációja mechanizmusának felderítése, új, ipari jelentőségű molekuláris nano-tartályok fejlesztése, csekély szennyvíz kibocsátású, hatékony kromatográfiás, környezetkímélő tisztítási eljárás kidolgozása terén elért eredményeiért, a társszerzőként jegyzett szabadalmi bejelentések kidolgozásában való alkotó közreműködéséért, a sikerrel vezetett nemzetközi hírű kutató-fejlesztő magánvállalkozás megalapításáért és működtetéséért.

A Kuratórium döntése alapján In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült két alkotó:

Gál József matematikus, holográfus a MANO Hologram Kft. ügyvezetője, az önzetlenül végzett évtizedes közreműködésért, mellyel hozzájárult a Nobel-díjas Gábor Dénes emlékének ápolásához, az Alapítvány kiállítási programjainak megvalósításához, a holográfia eredményeinek széleskörű alkalmazásához és népszerűsítéséhez.

Dr. Weisz Ferenc matematikus, az ELTE Informatikai Kar egyetemi tanára, a Gábor Dénes által bevezetett, a jel- és képfeldolgozás hatékony eszközének, a Gábor-transzformáció és a waveletek területén végzett sokoldalú kutatásaiért, mellyel hozzájárult Gábor-transzformációnak a hazai oktatásban és kutatásban való elterjesztéséhez, a Nobel-díjas Gábor Dénes emlékének megőrzéséhez.


Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjban részesült Sárdi Dávid Lajos logisztikai mérnök-hallgató, „A budapesti bevásárlóközpontok áruellátási rendszerére vonatkozó költségstruktúra matematikai modelljének leképezése”tárgyú dolgozatáért. Témavezetője dr. Bóna Krisztián, a BME KJK Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék egyetemi docense.

Gratulálunk valamennyi kitüntetett kollégának, és a leendő kollégának!
Tudósított: Sipos László József