BPMK

A BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE

A BPMK május 5-én tartotta éves rendes küldöttgyűlését Budapesten, az Angyal utcai székházban. Az eseményen a küldöttek több mint ötven százaléka megjelent, és ez a tanácskozás határozatképességét jelentette.

A küldöttgyűlést Kassai Ferenc elnök nyitotta meg, köszöntötte Barsiné Pataky Etelkát, a Magyar Mérnöki Kamara elnökét, és a megjelent küldötteket. Felkérte prof. emeritus dr. Bánhidi László elnökségi tagot a küldöttgyűlés levezető elnöki tisztségére, aki a Himnusz eléneklését követően ismertette a tanácskozás napirendi pontjait.
Először a kamara alkotói díjának, a Hollán Ernő-díjak átadására került sor, melyeket Kassai Ferenc BPMK elnök nyújtotta át.
Hollán Ernő a Magyar Mérnök- és Építész Egylet első elnöke. Az egylet 1867. május 20-án alakult meg. A díjat és az alapítványt az 1885. évi közgyűlés határozata alapján hozták létre, az alapító elnök, Hollán Ernő mérnöki és közéleti munkásságának tiszteletére. A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2003-tól Hollán Ernő mérnökdíjat adományoz évente, a kiemelkedő mérnöki, valamint a mérnöki kamarai tevékenység elismeréséül. Évente két kamarai tagunk kaphatja, ezt a kitüntetést.

Az idei Hollán Ernő-díjasok:
Dr. Bite Pálné dr. Pálffy Mária villamosmérnöki oklevelet, 1973-ban, Környezetvédelmi szakmérnök oklevelet pedig 1979-ben szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1980-ban doktorált, disszertációjának címe: A közúti közlekedési zaj terjedésének akadályozása zajárnyékoló létesítményekkel. 2000-ben Európai Mérnök címet szerzett. 1989-92 – Bécsben, Stehno professzor magánmérnöki tervező irodájában a zajvédelmi csoportban dolgozott.  1992-ben résztulajdonosként megalapította a VIBROCOMP Kft-t, ahol azóta dolgozik, 2006. január 1-től főállásban. Munkássága elismeréseként 1988-ban addigi tudományos, szakmai és szervezési tevékenységéért PRO SILENTIO díjat kapott. A Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter 2009. évi Környezetvédelmi Világnap alkalmából KÖRNYEZETÜNKÉRT díjban részesítette Nemzetközileg is elismert fejlesztési munkája mellett, Budapesti Műszaki Egyetemen Környezetvédelmi szakmérnök hallgatók részére zaj- és rezgésvédelmet oktat több mint 25 éve.  Az MMK Környezetvédelmi Tagozata Szakértői Testületének elnöke.  2011-től a Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja
Schulek János a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán, Szerkezetépítő-mérnöki Szakon 1972-ben szerezte diplomáját, majd 1983-ban Vasbetonépítési Szakmérnöki képesítést szerzett. Pályafutását a FŐMTERV Fővárosi Mérnöki Tervező Vállalatnál kezdte, mint beosztott tervező. Jelenleg a FŐMTERV Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Hídszerkezeti és tartószerkezeti vezető tervezőként, szakértőként kiemelkedő munkát végzett hidak, aluljárók és egyéb mélyépítési műtárgyak, az M1, M7 autópálya csomópontjának tervezésében, a 4-es metróvonal állomásainak tervezésére létrehozott konzorcium vezetésében. A Közlekedéstudományi Egyesület, kiemelkedő munkájának elismeréseként ezüst, illetve aranyjelvénnyel tüntette ki, valamint Széchényi-emlékplakett alkotói díjban részesült. 2015-ben a Magyar Mérnöki Kamara Zielinski Szilárd díjat adományozott kiemelkedő mérnöki életműve elismeréséül.
A mérnöki kamara alapító tagja, és az Tartószerkezeti Tagozat Hidász Szakosztályának elnökségi tagja volt 2008-ig. 2003-tól a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökségének tagja.


Kassai Ferenc elnök átadta a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Örökös Tag oklevelét Barsiné Pataky Etelkának. Barsiné Pataky Etelka egyetemi tanulmányait a Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnöki Kar Mérnöki Szakán végezte 1959-1964 között, majd Urbanisztikai Szakmérnöki diplomát szerzett 1980-ban. 1964-1990 között projektvezetőként a BUVÁTI munkatársa volt. 1992-ben a  tervezett budapesti világkiállítás, az Expo'96 főbiztosává nevezték ki, címzetes államtitkári rangban. 2000 után három éven át volt Magyarország ausztriai nagykövete, majd az uniós csatlakozás utáni első Európai Parlamenti választáson a testület tagjává választották, ahol az európai műholdas navigációs rendszer, a Galileo-programért felelőse lett. A kamara újraalapításának egyik kezdeményezője. 1991-ben a Mérnöki Kamara alelnöke lett. Országgyűlési képviselőként 1996-ban megszavazta a kamarai törvényt. 1996 és 2003 között a Budapesti és a Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja volt. 2009. május 16-án a Magyar Mérnöki Kamara elnökévé választották. 2010-ben kinevezték az Európai Unió Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztosává. Az Európai Unió Tanácsának Magyar Elnökségében végzett kimagasló munkája elismeréseként, 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült. Mérnöki kamarai elnöki munkája alatt a kamara lefektette az új alapszabályát, megújította a költségvetés szerkezetét, felállította a küldöttgyűlések eljárási szabályzatait. Elnökként létrehozta az elnökségtől független és jogkörökkel felruházott továbbképzési testületet. Nevéhez kötődik az új továbbképzési rendszer működtetéséért felelős tudásközpont, és a szakterületi törzsanyagokból és a FAP munkából létrejövő tagozati tudástár is.
Barsiné Pataky Etelka, az MMK elnöke köszöntötte a küldöttgyűlés résztvevőit. Nem titkolva meghatottságát megköszönte a kitüntetést. Visszaemlékezett a mérnöki kamarai törvény 1996. évi parlamenti elfogadásának körülményeire, az akkor megfogalmazott célokra és párhuzamot vont a jelen törekvésekkel. Rövid beszédében kiemelte azt, hogy a BPMK munkája, aktivitása nagy érték a magyar mérnökség számára. Megköszönte, hogy a BPMK folyamatosan, részt vesz a szakpolitikai célok végrehajtásában az Magyar Mérnöki Kamarával együtt.

A küldöttgyűlésen ezután röviden bemutatkoztak a május 6-i országos kamarai tisztújítás – BPMK elnöksége által támogatott – tisztségviselő-jelöltjei.
A küldöttek korábban kézhez kapták az elnök írásos beszámolóját a 2016. év kamarai munkájáról. Ehhez fűzött szóbeli kiegészítést Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke. Az elnök gyümölcsözőnek minősítette a kapcsolattartói hálózat működését a budapesti kerületekben és Pest megye településeiben, ahol mérnökeink tudásukat a közjó szolgálatába állíthatták. Kitért a Szupergyors Internet Program megvalósításáért végzett kamarai koordinációs tevékenységre is. Elmondta, hogy a kamara munkájának mottója az, hogy mérnöki tudás nélkül nincs gazdasági fellendülés és hozzátette: minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a mérnökség hallassa a hangját a közéletben. Hangsúlyozta, hogy a kamara és személy szerint ő is nagy súlyt fektet az országos médiában való folyamatos jelenlétre. Kiemelte azt a felelősségteljes munkát, amit a BPMK az épületenergetikai tanúsítványok minőségellenőrzésében végez.

A BMPK elnöke kitért az idei feladatokra is, és a legfontosabb célkitűzésnek a munka folyamatosságát jelölte meg.
Kassai Ferenc ezután ismertette a kamara költségvetéséről készült jelentést, mely tartalmazta a BPMK 2016. évi költségvetési beszámolóját és mérlegét, a 2017. évi költségvetési terv módosítását, a 2018. évi költségvetés előirányzatának előterjesztését. A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta a beszámolót és a mérleget, a 2017. évi költségvetés módosítását, valamint a 2018. év költségvetését.
A küldöttek meghallgatták az Etikai- és Fegyelmi Bizottság elnökének, dr. Visontai Józsefnek, és a felügyelőbizottság elnökének, Bocsák Istvánnak a szóbeli kiegészítését, majd mindkét grémium jelentését elfogadták.
Végezetül Kassai Ferenc elnök megköszönte minden kamarai tagnak és kamarai dolgozónak az áldozatkészségét és a munkáját, mellyel a BPMK elérte a maga elé kitűzött célokat.

Mentés