BPMK

Szakterületi munkacsoportok alakulnak

A BPMK Budapest és Pest megye fejlődésének, társadalmi, gazdasági haladásának elősegítése érdekében a tagjai által biztosított széleskörű szakmai háttér közreműködését ajánlja fel mindazon szakmai és civil szervezetnek, kormányzati és önkormányzati szerveknek, döntéshozóknak, amelyek céljaik eléréséhez és feladatik ellátásához igénylik a segítséget.

A hatékony együttműködés érdekében szakterületenként munkacsoportokat hoz létre, amelynek tagjai aktuális kérdésekben, felvetődő szakmai feladatok megvitatásában, javaslatok kidolgozásában, fejlesztéseik megalapozásában, működő rendszerek hatékonyságának javításában, stb. igény esetén rendelkezésre állnak.
A munkacsoportok állandó tagokból állnak és az igényeknek, a felvetett kérdéseknek megfelelően további szakemberek bevonásával működnek.
2016 februárjában megalakult a közlekedési témákkal foglalkozó munkacsoport. Célja a közlekedés területén felmerülő vitás kérdések, problématerületek feltárása, megoldási javaslatok és változatok kidolgozásának alátámasztása, fejlesztések más szakterületekkel való összefüggéseinek vizsgálata, azok áttekintése (kerekasztal beszélgetések szervezésével, vitaanyagok készítésével, érintett szervezetek bevonásával stb.).