BPMK

230 éve született Széchenyi István

Mindannyiunk példaképe, de nekünk mérnököknek különösen kedves Széchenyi István (1791-1860) emléke, alkotásai és öröksége.

Bátor katona volt, széles látókörű világ utazó, tettre kész újító és óvatos politikus. A napóleoni háborúkban a győri ütközettől a lipcsei csatáig vett részt, így közelről látta a „Szabadság egyenlőség testvériség” elmélete és gyakorlata közötti különbséget. Bravúros futárszolgálatait és a harcokban való vitézségét nem csak sebesülések, de érdemrendek is követték. Ennek ellenére katonai karrierje megreked és ezért elhagyja a hadsereget.
Új terepen, a pozsonyi diétán folytatja erőfeszítéseit. Bekapcsolódik nem csak a felsőházi, de az alsóházi vitákba is. A kettő között egyfajta katalizátorként működik, amit viszont úgy érzékel, „sehol sem értenek meg”, pedig sokan hallgattak rá, csak úgy, mint Kossuth Lajosra, akivel céljaik közel állóak voltak, de az eszközöket és a lehetőségeket másként értékelték. Kossuth a vármegyék szemszögéből, Széchenyi pedig a Bécsi Burg ismeretéből indult ki. Széchenyi István fivére Lajos, Zsófia főhercegnő (Ferenc József anyja) udvarmestere volt, Metternich kancellárral pedig családi kapcsolatban is voltak a Széchényiek (Széchenyi István testvérének, Pálnak a sógornője volt a kancellár felesége), így közvetlenül érzékelhette milyen reakciókat váltottak ki a diétai események. Annak ellenére, hogy sok mindenben egyetértett Kossuth Lajossal, félt, hogy túlfeszítjük a húrt.
Nem véletlen tehát, hogy Széchenyi a politikai érdekérvényesítésnél nagyobb lehetőséget látott a műszaki-technikai fejlesztésekben, melyek sok szép maradandó értéket teremtettek. Csak a legfontosabbak: az Al-Duna és a Tisza szabályozása, az Alagút és a Lánchíd, az Akadémia és a Kaszinó, a lótenyésztés, a lovassportok, és a gőzhajózás.

Némethy Zoltán


Szeptember 21-én, Széchenyi István szülésének 230. évfordulóján a Széchenyi Társaság emlékülést tartott az MTA nagytermében. Előtte Széchenyi István szobránál koszorúztak Szőllőssy Gábor és Némethy Zoltán alelnökök, valamin dr. Ronkay Ferenc, a BPMK titkára.