BPMK

Megkezdte munkáját a BPMK közlekedési munkacsoportja

A BPMK közlekedési témákkal foglalkozó munkacsoportjának fő célja a közlekedés (főként Budapest és Pest megye) területén felmerülő vitás kérdések, problématerületek feltárása, megoldási javaslatok és változatok kidolgozásának alátámasztása, fejlesztések más szakterületekkel való összefüggéseinek vizsgálata, azok áttekintése (kerekasztal beszélgetések szervezésével, vitaanyagok készítésével, érintett szervezetek bevonásával, stb.).

Természetesen a sikeres közreműködésünkhöz, segítésünkhöz fontos, hogy a vitás, aktuális közlekedési kérdések, témák eljussanak a BPMK-hoz, tehát kérjék szakembereink közreműködését. A közlekedési munkacsoport megalakulását követően munkáját Budapest aktuális közlekedésfejlesztési feladatainak áttekintésével kezdte meg, hiszen az elkövetkező években megrendezésre kerülő események (úszó VB, olimpia stb.) számos szakmai kérdést vetnek fel. Ezek olyan közlekedési feladatokat jelentenek, amelyekre a fővárosnak infrastruktúrájával és eszközeivel is készülnie kell. Mindezen kihívásokra a fenntartható városfejlesztés keretében kell megadni a választ, amely olyan integrált és kreatív szemléletet kíván, amelyben a kultúra, a gazdaság, a közösség és a környezet egyaránt fontos szerepet játszik.
A készülő munka során áttekintésre kerültek a folyamatban lévő kiemelt projektek, különböző jogszabályok, rendeletek, fejlesztési koncepciók, tervek. Ezek alapján a munkacsoport egy vitaindító anyagot készített, amelynek első megbeszélésére júliusban került sor. Folytatásként az anyag további átgondolása történik, amelyben megjelenő vélemények, javaslatok stb. alapját képezik/képezhetik szeptemberben egy kerekasztal beszélgetésnek. Ezután kerülhet kidolgozásra a közlekedési vitaanyag.