BPMK

Építők Napja 2015

A Vasas Szakszervezet székház impozáns dísztermében, az Építők Napja központi ünnepségének hagyományos színhelyen, került sor június 5-én az építők köszöntésére.

Az építőiparban dolgozókat a kormányzat és a szakmai és tudományos szervezetek képviselői, a mérnöki kamara, a szakszervezet tisztségviselői köszöntötték. A korábbi évekhez hasonlóan az ünnepi megemlékezéseken miniszteri elismeréseket és a szakmai szervezetek által alapított díjakat is átadtak.

Az elmúlt hónapok kedvező tendenciákat mutattak hazánkban. A KSH közleménye szerint 2015 első negyedévében az építőipar teljesítménye 9,2%-kal bővült az előző – 2014. év hasonló időszakához képest. Ez a hír valóban az ünnephez méltó.
Az idei Építők Napja központi rendezvény védnökei voltak: dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, dr. Pintér Sándor Belügyminiszter, dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős helyettes államtitkár, Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár.
Nemzeti énekünk, a Himnusz elhangzása után immár hagyományosan Kassai Ferencnek, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökének, a Magyar Mérnöki Kamara alelnökének a köszöntőjével kezdődött meg az ünnepség. Elöljáróban megkérte az ünnepség résztvevőit, hogy egy perces néma főhajtással emlékezzünk elhunyt kollégáinkra. Emlékeztetett a kamarai elnök arra, hogy június első vasárnapja évtizedek óta, immár hatvanötödik alkalommal az építők ünnepe. Köszöntötte a kormányzat megjelent képviselőit, a szervező társszervezetek képviselőit és az építők társadalmát.
Köszöntőjében elmondta, hogy az Építők Napja jeles ünnep az építésben, építésügyben dolgozók számára, amikor az egész ország köszönti az építőket, akiknek áldozatos szellemi és kétkezi munkájától függ épített környezetünk minősége.
Az építés egy olyan folyamatos tevékenység, mely évszázadok egymásra halmozódó tapasztalatait foglalja magába és fejleszti minden időben a kor igényeinek megfelelően; és próbálja a teljességet előállítani.
Az építésügyben dolgozók száma az időszak gazdasági apálya következtében kicsit megcsappant, de töretlen optimizmussal valljuk: volt, van és lesz a jövőben is ünnepelni valónk.
A 2014-ik évet végül is az építőipar 9, 6%-os termelésbővüléssel zárta az előző, 2013-as évhez képest. Reméljük, hogy a tavalyi tendencia folytatódik.
Bízunk abban, hogy az építők társadalma egy megérdemelt jobb jövőt remélhet. Bizakodunk, mert tudjuk, hogy a mérnökök és műszaki szakemberek, szakmunkások együttes munkája a záloga az építőipar fejlődésének, mely jelentősen hozzájárul a nemzetgazdaság fejlődéséhez. A gazdasági fejlesztések nem nélkülözhetik az építést. Szeretnénk elérni, hogy a politika is tudomást szerezzenek a magyar építést is képviselő szakemberek helytállásáról, kiváló innovációs képességéről.
Elmondta, hogy patrióta gazdaságpolitikára, az uniós támogatások racionális felhasználására, munkahelyteremtésre, és vállalkozásbarát intézményi szabályozásra van szükség ahhoz, hogy az ország kátyúba ragadt szekerét kimozdítsuk. Magyarország gazdaságának fellendítéséhez a legfőbb adottságok egyike, a mérnöki szürkeállomány rendelkezésre áll, a mérnöki kamarák pedig fölkészülten várják a “társadalmi megrendelést”.
Komoly kormányzati szándék nélkül a magyar vidékfejlesztés sem lehetséges, nem lehetséges továbbá a harmadik generációs munkanélküliség megszakítása sem: ezért más alapokra kell helyezni az oktatást és a szakképzést, melynek jelei már mutatkoznak. Ki kell tölteni a korábbi időszak alacsony színvonalú szakképzés eredményeként az elmúlt évtizedekben támadt lyukakat.
A szakképzetlen társadalmi csoportokat az építőipar föllendülése visszavezetheti majd a munka világába, és alkalmat adhat a továbbképzésükre is. Ez utóbbi már társadalmi-szociológiai feladat.
Ezért szeretnénk elérni azt is, hogy a politika felismerje azt a tényt, hogy az építés nem szűk szakmai kérdés, hanem össztársadalmi érdek. Az építés közösségformáló ereje lényeges az egész társadalom fejlődése szempontjából.
Ezen gondolatok jegyében Kassai Ferenc megnyitotta a 2015. évi Építők Napja ünnepi ülést és felkérte a kormányzat és a szakmai szervezetek képviselőit köszöntőjük megtartására.
Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár, köszöntőjében elmondta, hogy jelenleg 17 pontba sűrített stratégia mentén dolgoznak az építőipar, az építésügy érdekében. Ennek két fő pillére van a korszerű építésügy létrehozása és a minőségi építészet megteremtése. Cél, olyan jogszabályi környezet létrehozása, amely átlátható és racionális lesz az építés minden szereplője számára. A stratégiai munka során a munkabizottságokban a szakmai kamarák képviselői is részt vesznek. Ezért köszönetet mondott.A Miniszterelnökséget vezető miniszter, forrást kíván biztosítani a területi kamaráknak, annak érdekében, hogy a szakmai munkájukat végezni tudják jó minőségben.Elmondta, hogy az építésben résztvevők kitüntetett figyelmet kell kapjanak a társadalom részéről.
Dr. Lenner Áron Márk belgazdaságért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az építésgazdaság a nemzetgazdaság tartópillére. 2013 év óta az építőipar lendületben van. Az építőipar sikere megmutatkozik más iparágak fejlődésében is. Eredményesnek tartja a Teljesítésigazolási Szakértői Szervezet tevékenységét, amit az is igazol, hogy tavaly 121 benyújtott kérelem alapján 46 Mrd forintot sikerült kifizetni, mellyel a tartozási lánc mértékét lehetett csökkenteni. Nagy és fontos feladatnak tartja az építésügyi eljárások egyszerűsítését és a közbeszerzések korszerűsítését. Elmondta, hogy az épületenergetikai stratégia alapján 560 Mrd forint támogatás áll rendelkezésre 2020-ig.
Dr. Nagy Szilárd egészségügyért felelős államtitkár kabinetfőnöke átadta Balog Zoltán miniszter és dr. Zombor Gábor államtitkár üdvözletét az építőknek. Kifejtette, hogy az építők munkája irigylésre méltó, mert az egy alkotó tevékenység, aminek az eredménye látható és maradandó. Ez ideig mintegy 400 Mrd forintnyi egészségügyi beruházás valósult meg közös munkánk révén. Kérte, hogy továbbra is dolgozzunk együtt.
Dr. Gulyás András, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala főigazgatója örömét fejezte ki, hogy Hivatalukban dolgozó mérnökök is részt vehetnek idén már az Építők Napja ünnepségen. Röviden szólt az 1999. évi NATO csatlakozásunk óta eltelt időszak munkájáról, a honvédelmi építmények szabályozási kérdéseiről. E szerint a honvédelmi építmények az általános szakmai szabályokon túl a nemzetbiztonsági előírásoknak is meg kell felelniük.  Beszélt a kecskeméti és a szolnoki katonai repülőtérről és arról, hogy a katonai építményeknél is megkezdődnek az épületenergetikai korszerűsítések. A honvédelmi miniszter nevében köszöntötte a megjelenteket és megköszönte a katonai építmények tervezőinek és kivitelezőinek a jó munkát.
Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének új elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a recesszió időszakában az építők társadalma szétesett. Azon kell gondolkodnunk, hogy mit kell másképp csinálnunk, hogy eredményesek és vonzók legyünk a társadalom felé. Sajnálatos tény, hogy mára az építési vállalkozók nemcsak a munkáért versenyeznek, de a jó szakmunkásokért is. Az ifjúság nem akar az építőiparban dolgozni, mert a jövedelem lényegesen alatta van az országos átlagnak. Tennünk kell azért, hogy ez ne így legyen, fel kell keltenünk az igényt az építésért, hasonlóan más iparágakhoz, vonzóvá kell tennünk magunkat, de ahhoz össze is kell fognunk. Erre buzdította a jelenlévőket is.
Dr. Nagyunyomi Sényi Gábor, az Építéstudományi Egyesület elnöke bíráló szavakkal illette a 2014. év építési „étlapját”. Elmondta, hogy örömünkre elkészült a Várkertkioszk, de nem úgy és ahogy terveztük, mert három átadás is volt már, de még mindig kell dolgozni rajta. Ez vonatkozik sajnos a „Tüskecsarnokra” is, ami szintén nem a terveink szerint és nem abban az időben készült el, ahogy szerettük volna. Megemlítette az Építőipari Nívódíjasokat, akik munkájának eredménye szebbé és élhetőbbé teszi környezetünket és jó példát mutat a társadalom felé az építőkről.
Pallagi Gyula, az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakaszervezeteinek Szövetségének elnöke, úgy vélte, hogy elindult egy tisztulási folyamat az építőiparban. Remények szerint több megrendelés, nagyobb versenyt eredményez és a minőségi munka irányába mutat. Perspektívát kell adnunk az ifjúságnak az építőiparban is. Ha több munkahely lesz az építőiparban nagyobb lesz a lehetőség a szakképzésre is. Az építőknek ki kell harcolni maguknak az erkölcsi és anyagi megbecsülés méltó szintjét.
A kitüntetések átadását követően Kassai Ferenc levezető elnök gratulált a kitüntettetnek, majd a Szózat elhangzása után ünnepi fogadásra került sor.