BPMK

Projektmenedzsment Fórum

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) Projektmenedzsment Szakosztály április 9-én „Projektmenedzsment a gazdaságban” címmel rendezi az immáron 18. Projektmenedzsment Fórumot.

A fórum célja: a komplex rendszerek hatékony megvalósításának nélkülözhetetlen módszere a projektmenedzsment. A szervezetek stratégiai céljainak megvalósítása csak széleskörű, bizalmon alapuló, koordinált együttműködéssel lehetséges és ehhez ad segítséget az akciótervek projektben történő megvalósítása. A projektek idő-költségminőség követelményre épülő eredménye sokrétű következményekkel jár. Egyrészt teljesül az idő-költség minőség elvárás, másrészt a projekt siker visszahat a résztvevő szervezetekre/intézményekre és emberekre (új kompetenciák jönnek létre, fejlődnek a működés folyamatai és az együttműködő közösség munkakultúrája), harmadrészt létrejön az üzleti siker és sok esetben szociális-társadalmi hatás. A fórum elő kívánja segíteni a projektmenedzsment szakma legújabb hazai- és nemzetközi módszereinek terjedését, a sikeres projektek legjobb gyakorlatának tapasztalatcseréjét és mindezekkel a projektmenedzsment kultúra fejlődését.
A hagyományoknak megfelelően a Fórum lehetőséget biztosít a különböző iparágak projekt tulajdonosainak és projektmenedzsereinek kapcsolatépítésére, ami szakmai tapasztalatcserén alapuló bizalomra épül. Bővebb információ: http://www.hte.hu/web/projekt2015
Ajánlotta: Sipos László, a HTE és az MMK-HIT tagja