BPMK

Két elnökségi ülés között történt

Rendkívül mozgalmas programot bonyolított le júniusban a területi kamara vezetése. Írásunk a június 2. és július 6. közötti időszak történéseit foglalja röviden össze.

Június 2.  

•    Egyeztető megbeszélés Sipos Gábor XV. kerületi főépítésszel
Az együttműködési megállapodás keretein belül felmerülő feladatok egyeztetése.
Részt vett: Kassai Ferenc; Hamarné Szabó Mária
•    A május 11-én megrendezett "Közlekedési Kultúra Napja" zárórendezvénye
Az összejövetel jó alkalmat adott a lezajlott szakmai esemény kiértékelésére és a jövőbeni tervek megvitatására.
Részt vett: Kassai Ferenc; Hamarné Szabó Mária

Június 3.    

•    Fejlesztéspolitikai tájékoztató nap a NGM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának szervezésében
Az egész napos esemény tematikája:
•    Az uniós szabályozó rendszer; A Monitoring Bizottságok feladatai
•    A kohéziós politika bizottsági szemmel
•    A fejlesztéspolitika uniós és hazai jogszabályi háttere
•    Operatív programok, pályázati kiírások, Éves Fejlesztési Keret
•    Indikátorok, ex-ante kondicionalitások teljesítmény felülvizsgálat, értékelések, pénzügyi jelentéstétel
•    Irányítási és ellenőrzési rendszerek, tagállami hatóságok; OP-k arányos ellenőrzése
•    Igazoló Hatósági feladatok
•    Audit Hatósági feladatok
•    Informatikai újdonságok (FAIR)
•    Horizontális kapcsolódások
Részt vett: Kassai Ferenc

Június 4.    

•    MMK Alelnöki Tanács ülése
Részt vett: Kassai Ferenc


Június 5.    

•    Építők Napja ünnepi ülés
Ebben az esztendőben is hagyományos színhelyen, a Magdolna utcában került sor az Építők Napja központi ünnepségére, ahol a szakma képviselői, a szakmai kamarák, a szakszervezetek és a kormány tisztségviselői köszöntötték  az építőiparban dolgozókat.  A korábbiakhoz hasonlóan az ünnepi megemlékezés alkalmat adott arra, hogy miniszteri kitűntetéseket és más díjakat adjanak át az építőipar jeles személyiségeinek.
Részt vett: Kassai Ferenc, valamint az elnökség és a tagság számos képviselője

Június 8.    

•    Együttműködési megállapodás aláírása a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala képviselőivel
Részt vett: Kassai Ferenc; Szőllőssy Gábor; Makra Magdolna; dr. Ronkay Ferenc; Némethy Zoltán;
A minisztérium részéről dr. Gulyás András ezredes - HM HH főigazgató; Agárdi Péter ezredes - HM HH igazgató

Június 9.    

•    Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakmai Nap
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara és Budapest Főváros Önkormányzata együttműködési megállapodása alapján 2015 június 9-én Vízgazdálkodási és Vízépítési szakmai napot szervezett. A rendezvény fókuszában a vízgazdálkodás és a vízépítés időszerű fővárosi feladatai álltak. Így a nagyvízi mederkezelési terv az árhullámok növekedési ütemének a mérséklése, árvízvédelem, a folyók adottságaihoz igazodó terület- településfejlesztés igénye, a vizek jobb állapotát előirányozó vízgyűjtőgazdálkodási tervek, a vízvisszatartás igénye, víziközmű fejlesztése.
Részt vett: Jelenléti ív szerint

Június 10.    

•    MMK Elnökségi ülés
A részletes napirend a titkárságon megtekinthető
Részt vett:Kassai Ferenc; Némethy Zoltán
•    Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottsági ülése, Mezőkövesd
A részletes napirend a titkárságon megtekinthető
Részt vett: Makra Magdolna
•    Épületenergetikai tanúsítványokat ellenőrző testület OB ülése
Részt vett: jelenléti ív szerint

Június 11.    
•    MMK Gépészeti Szakmai Tagozatának elnökségi ülése
Részt vett: dr. M. Csizmadia Béla; dr. Bánó Imre

Június 16.    
•    Együttműködési megállapodás aláírása Óbuda Polgármesterével
Részt vett: Kassai Ferenc; dr. Ondruss Lajos; Dénes Miklós; Némethy Zoltán
•    Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara közös konferenciája
A konferencia témái:
A 2014-2020 között EU operatív programokból elérhető források
Az innovációt támogató hazai források és támogatási eszközök
A vállalkozások és települések által közvetlenül pályázható uniós források: Horizont 2020, INTERREG és egyéb kiírások
Pénzügyi eszközök Önkormányzatok szerepe a vállalkozások fejlesztésében
Részt vett: Kassai Ferenc; Dr. Bánó Imre; Dr. Zsebik Albin

•    VEKOP Monitoring Bizottsági ülés
Téma: A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kiválasztási kritériumai
Részt vett: Makra Magdolna
•    KMOP Monitoring Bizottsági ülés
Téma: A  Közép-magyarországi Operatív Program 2014. évi végrehajtásáról szóló éves jelentések elfogadása, az előrehaladás tapasztalatai. A fejlesztések hatása a hátrányos helyzetűek életminőségére elemzés bemutatása a Közép-magyarországi Operatív Programokra vonatkozóan
Részt vett: Makra Magdolna

Június 18.    
•    Szakmán túl, határokon át című programsorozat nyitó előadása a Makadám klubban
Szervezők.
BPMK; MMK Közlekedési Tagozata és a Makadám Mérnök Klub
Előadó: dr. Szaló Péter
Részt vett: jelenléti ív szerint.


Június 23.    
•    Egyeztető megbeszélés Takács Árpád dandártábornok, OKF iparbiztonsági főfelügyelővel
Téma:
Az OKF és a BPMK együttműködési lehetőségei az iparbiztonság területén.
Részt vett: Kassai Ferenc
•    Befektetési és Vállalkozási Konferencia a XV. kerületi Önkormányzat szervezésében
Téma:
A befektetési övezetek bemutatása
Az önkormányzati cégek bemutatkozása
A vállalkozások által felmerülő igények felmérése szektoronként
A kerületi vállalkozói klub létrehozásának kezdeményezése
Részt vett: Hamarné Szabó Mária
•    Vízgazdálkodási és vízépítési szakcsoport ülése


Június 24.    
•    "Fókusz a Műegyetem és az ipar együttműködése 2015" című rendezvény
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 2014 júniusában a „Műegyetem a Horizonton - Partnerség európai dimenzióban 2014” címmel annak bemutatására törekedett, hogy a Horizon 2020 stratégiai célkitűzései - a kiválóság a tudományban, az ipari vezető szerep és a társadalmi kihívásoknak való megfelelés - hogyan érhető tetten a Műegyetem átfogó szakmai programjaiban.
Az idei, „Fókuszban a Műegyetem és az ipar együttműködése 2015” című rendezvényen - a korábbiak szerves folytatásaként - a Műegyetem és az ipar együttműködésének eddigi jó gyakorlatairól számoltak be, és feltárták az együttműködések új, az eddigiekhez képest hatékonyabb kereteit. Ennek megfelelően a rendezvény célközönségét egyrészt a gazdaság azon szereplői alkották, akik érdekeltek az együttműködésben, másrészt azon intézmények képviselői, akik a felsőoktatás-ipar együttműködési központok létrejöttét és megerősödését katalizálni tudó eszközökkel rendelkeznek.
Részt vett: Kassai Ferenc; dr. Ronkay Ferenc

Június 26.    
•    Egyeztető megbeszélés a  Fővárosi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás keretein belül
A megbeszélés témái:
A  jól funkcionáló együttműködés szorosabbá tételének lehetőségei.
Az aktuális feladatok áttekintése, ezen belül a tervezett energetikai konferencia szervezési feladatainak egyeztetése.
A június 9-én lezajlott Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakmai Nap tapasztalatainak kiértékelése.
Részt vett: Kassai Ferenc; Tóthné Kovács Ágnes - főpolgármesteri kabinetvezető; Sas Katalin - önkormányzati tanácsadó,Városfejlesztési főpolgármester-helyettesi iroda

Június 29.    
•    A Nemzetgazdasági Minisztérium által, Építők Napja alkalmából adományozott elismerő oklevelek pótlólagos átadása
Részt vett: Kassai Ferenc

Június 30.    
•    Egyeztető megbeszélés
Téma:A metanol gazdaság bevezetésével kapcsolatos innovációs témák. Egy esetleges metanol konferencia előkészítési feladatainak egyeztetése.
Részt vett:Kassai Ferenc; dr. M. Csizmadia Béla; dr. Bánó Imre
•    Szupergyors Internet Programmal kapcsolatos egyeztető megbeszélés
Részt vett: jelenléti ív szerint


Július 1.    

•    Innovációval és lehetséges együttműködési területekkel kapcsolatos egyeztető megbeszélés, a június 16-án lezajlott Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara közös konferenciájához kapcsolódóan
Részt vett: Kassai Ferenc; Bocsák István; dr. Zsebik Albin; dr. Bánó Imre; Tusánné Ocskai Dorottya; Bonyhády Elek - a PMKIK Területfejlesztési Bizottság Elnöke; a BKIK VIII. kerületi tagcsoportjának elnöke
•    MMK Alelnöki Tanács ülése
Részt vett: Kassai Ferenc
•    ÉVOSZ kibővített elnökségi ülés
Napirend:
Az építésüggyel kapcsolatos szabályozások előkészítése - Füleky Zsolt
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felügyelete alatt lévő létesítmények 2016. évi felújítási, beruházási programja - Marjay Gyula
Részt vett: Kassai Ferenc


Július 2.    

•    MFTTT Vándorgyűlés
"A földmérés szerepe az e-államban" címmel tartott előadást Kassai Ferenc
A részletes program a titkárságon megtekinthető
             Részt vett: Kassai Ferenc; Tusánné Ocskai Dorottya

Július 3.    

•    Kapcsolattartói egyeztető megbeszélés
Részt vett: Kassai Ferenc; Némethy Zoltán; Bocsák István; Raum lászló; Szlovicsák Gábor; Tusánné Ocskai Dorottya; Fülep Péter; Hamarné Szabó Mária; Szalay Gábor; dr. Ondruss Lajos