BPMK

Elektronikus építési napló egyeztetés

Az elektronikus építési napló a sajátos építmények esetében ütemezve került bevezetésre. Az egyes szakági jogszabályok megkötéseket tartalmaztak az elektronikus naplók készenlétbe helyezésére.

Több szakterületet érintő építkezések (közlekedési, vízépítési, hírközlési, stb.) esetében jogértelmezési problémák adódtak, melyek gátolták a projektek kivitelezését. Több esetben fel kellett függeszteni a munkavégzést, más esetekben (műszakilag értelmezhetetlen, indokolatlan) kettős naplózás lépett fel.
Az ellentmondások elkerülése érdekében egyeztetést kezdeményeztünk elsősorban a megrendelői oldalon szereplő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (NIF) közösen, október 2-án az NMHH és az LTK Zrt. bevonásával.
Az indikáló felvetés az NMHH 14/2013 rendelete szerinti kötelezettség volt, mely szerint a hatóság által kiadott engedélyek naplóit a hírközlési létesítmények elektronikus építési naplójában kell készenlétbe helyezni. Műszaki és szerződéses viszonyok szerint ez nem átlátható, pénzügyileg nem elszámolható, megrendelői oldalon nem ellenőrizhető. A probléma okán több részkérdés merült fel, melyek megoldása csak több fázisban kivitelezhető. A hírközlési naplórendszeren kívüli rendszerekbe a Hírközlési hatóságnak nincs betekintési joga.
Lehetséges megoldási alternatívák megfogalmazásában, azok technikai kivitelezhetőségében az MMK, BPMK képviseletében éltünk javaslatokkal.
Az egyeztetés végére az érintett felek számára megfelelő megoldásokat dolgoztunk ki:
- NMHH kezdeményezi az NMHH 14/2013. rendelet módosítását
- LTK közép és hosszútávon módosítja (jogszabályi megfeleltetést követően) a szoftvert
    o elsőként a közlekedési létesítmények naplórendszerében
    o folyamatosan valamennyi sajátos és az általános naplórendszerben is
-    Rövidtávú megoldásként pedig az NMHH elfogadja azt a megoldást, hogy a más rendszerben (említett esetben a közlekedési) készenlétbe helyezett fő- vagy alnaplóba, melyben a hírközlési engedéllyel rendelkező kivitelezési munkák zajlanak meghívásra kerül egy a hatóság által megadott kolléga (NÜJ szám alapján), aki a „külön jogszabállyal feljogosított” szerepkört kapja. Ez alapján lehetősége lesz a folyamatban lévő munkálatokat áttekinteni és eseti bejegyzés formájában bejegyezni. A jelenleg folyó kivitelezések összegyűjtését és NMHH részére megküldését a NIF vállalja.

-    Komplexebb egységesebb naplórendszer kidolgozás érdekében a jelenlévők segítik az LTK munkáját, szükség esetén a 191/2009. (XI.15.) Kormányrendelet módosítása is indokolttá válhat.
-    További egyeztetések szükségesek valamennyi érintett sajátos építményt felügyelő hatóság, szakmai kamarák, valamint szakmai szervezetek bevonásával.