BPMK

Gépész diplomadíj átadás

Az MMK Gépészeti Tagozata minden évben diplomamunka pályázatot hirdet kiemelkedően magas színvonalú, gépészeti témájú MSc diplomatervek elismerésére, magyar állampolgárságú, műszaki egyetemi szakokon a téli és nyári szemeszterekben végzett hallgatók részére.

A Gépészeti Tagozat évente két díjat ad ki. A pályázók iránt támasztott követelmények:
a diploma megszerzését megelőző két félévben felvett összes szakmai tárgy számtani átlaga legalább 4,0.
·       legalább középfokú "C" minősítésű állami nyelvvizsga,
kiemelkedő aktivitás a TDK, és a demonstrátori munka területén,
kiemelkedően magas színvonalú, gépészeti témájú MSc diplomaterv.
A díj átadására általában a díjazott diplomaátadóján ünnepélyes keretek között kerül sor. Az idei egyik díjazott, Hunya Dezső a nyári diplomaosztón megkapta az elismerést a Szent István Egyetemen. Konzulensei: dr. Oldal István, dr. Kári-Horváth Attila és Krizonits Szilárd. A diplomaterv futómű rendszerek fárasztóvizsgálatára alkalmas berendezést mutat be, széleskörűen tárgyalja a vizsgálatok elméleti hátterét, megépíti magát a berendezést. A tervezés 3D CAD modellel készült, fáradási ellenőrzésére korszerű anyagtudományi módszereket alkalmaz.
A másik elismerést szerzett díj átadására október 13-án került sor a BPMK elnöki szobájában Kassai Ferenc elnök, M. Csizmadia Béla tagozati elnök, Dévényi László GT Oktatási Bizottsági elnök és Bánó Imre BPMK Gépészeti Szakcsoport elnök jelenlétében. A díjazott Beregi Sándor, aki a BME Gépészmérnöki Karán 2015-ben szerzett mesterképzésben gépészmérnöki oklevelet. Diplomamunkájának címe: The impact of thedynamics of rubbertyresonthestability of vehicles (Gumikerék dinamikájának hatása a járművek stabilitására). Konzulensei: dr. Takács Dénes és dr. David A.W. Barton. A gumikerekek dinamikájának fontos szerepe van a közúti járművek stabilitásában. A diplomaterv különböző sebességtartományokban az öngerjesztett rezgések leírását adja, módosítva, kiegészítve az irodalomban fellelhető modelleket. Figyelembe veszi a kerék és a talaj közötti súrlódás deformációt korlátozó hatását is. Olyan folytonos egyenletrendszert alkot, amelyben a rendszer a lineárisan instabil esetben a kezdeti perturbációt követően egy kis amplitúdójú stabil határciklushoz tart. A díjazott egyetemi tanulmányai során 4,8 tanulmányi átlageredmény mellett eredményesen részt vett a Tudományos Diákköri tevékenységben, a Műszaki mechanika tanszéken demonstrátori pályázatot nyert, jelenleg pedig ugyanitt doktorandusz. Ugyanakkor nem csak tanulmányi és tudományos eredményeket ért el, de az a téma, amivel foglalkozott, a gumiabroncsok járműstabilitásra gyakorolt hatása, jelentős a gyakorló mérnökök számára is.