BPMK

Van megoldás

A kamarai kapcsolattartói hálózat kialakításának ma különös jelentősége van az energiahatékonyság növelése, mint a rezsicsökkentés új dimenziója időszakában.

Területi kamaraként tevékenységünk céljai között szerepel az adott szakmai terület (ágazat) mérnöki munkáihoz az elvárható szakmai, jogszabályi, szabályozási és szellemi háttér létrehozása, illetve a létrehozásban játszott meghatározó, koordinatív szerep. Mindezt abban a reményben tesszük, hogy az országnak, és ezen belül szűkebb pátriánknak hasznos polgárai leszünk. Ennek szellemében ajánlottuk fel tagjaink segítségét a lakóhelyük, működési területek szerinti önkormányzatoknak. A kapcsolat-tartói hálózat létrehozásának lényeges szempontja volt a patrióta gazdaságpolitika létrehozásának elősegítése.
Naprakészen tudjuk jelezni, hogy hol, mikor, milyen mérnöki feladatok jelentkeznek, azaz az önkormányzatok vezetőivel és a helyi szakembereinkkel összefogva segítjük egymást a feladatok megoldásában.
A BPMK 2007-től kezdte meg ezen mérnök-körök kiépítését – a főváros kerületeiben és Pest megye egyes településein a kapcsolattartókon keresztül – melyet az önkormányzatok döntő többsége szívesen fogadott és a visszajelzések szerint eredményesnek is tart.
Az együttműködés célja, hogy a kamara az önkormányzatok és egyéb szervezetek között közvetlen párbeszéd alakuljon ki az építés, a közlekedés, a településrendezés, a tervezés, a tervpályázatok, a közbeszerzés, az energiaügyek, a közművek és hírközlés, a környezetvédelem és vízügy, valamint az ipari technológiák szakterületein a fenntartható fejlődés érdekében.
Az önkormányzatok gyakran szembetalálják magukat szerteágazó műszaki feladatokkal, amelyek megoldásához – különösen a kisebb településeken – nincs mindig megfelelő szakember. Ezekben az esetekben, az együttműködés keretében, a kamarai kapcsolat-tartó megfelelő tanácsokkal segítheti a probléma megoldását.
A kapcsolat-tartói rendszer hatékonyságát növeli az, ha a munka folyamatszerűen történik, tehát a már az ötletek felmerülésénél, a pályázati célok megfogalmazásánál és a pályázatok kiírásánál igénybe veszik a kamarai tag szaktudását.
A hálózat kialakításának ma különös jelentősége van az energiahatékonyság növelése, mint a rezsicsökkentés új dimenziója időszakában.
Elmondhatjuk, hogy van megoldás az alulról jövő építkezéssel e témakörben is.
Úgy véljük, hogy nem pénzért kell folyamodnunk az önkormányzatok felé, hanem kihasználni az EU-s források pályázati lehetőségeit. Az EU-s források kiegészülve a lakossági önrésszel a komplex energetikai épület felújításokhoz munka lehetőséget biztosítanak a helyben lakó – nagy helyismerettel rendelkező – jogosultsággal rendelkező mérnökeinknek.
Best practice, amit Budapest egyik kerületében – kapcsolattartónk közreműködésével – sikerült kialakítani.
A kerület célja az önkormányzati intézmények, illetve a magas lakásszámú társasházak energiahatékonyságának javítása érdekében végzendő gyakorlati lépések meghatározása, azok sorrendje és az anyagi források pályázati és egyéb úton történő biztosítása, oly módon, hogy az intézkedések a kerület költségvetését ne terheljék.
A zuglói önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra a BPMK munkatársai 2013-ban a kerület vezetése számára egy rövid intézkedési tervet, energiahatékonysági koncepciót készítettek. Az ezt követően az önkormányzat által a kerületi mérnököknél megrendelt tanulmány átadását és megvitatását követően az Önkormányzat vezetése meghatározza a prioritásokat és az EU-támogatási pályázatok előkészítéséhez sor kerülhet az érintett intézmények auditálására, amelyet kamaránk megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberei végezhetnek.
A társasházak esetében az Önkormányzat által kijelölt épületek közös képviselői számára a BPMK munkatársai tájékoztatást adnak az energiahatékonysági beruházások jelentőségéről, a finanszírozás módjáról és a pályázat előkészítéséről, hogy a mielőbbi lakóközösségi döntést követően az auditálásokkal itt is megkezdődhessék a pályázati anyag előkészítése. Ennek során ugyancsak komoly jelentősége van annak, hogy a finanszírozás a lakóközösséget egyáltalán, vagy csak kis mértékben terhelje.
Mind az energiahatékonyságot célzó feladatok megoldásában, mind egyéb infrastrukturális beruházások esetében lényeges a kapcsolattartóinkon keresztül a főépítészekkel való együttműködés kialakítása. Egy-egy közúti, vagy kötöttpályás közlekedési hálózat kialakítása több kerületet is érint, szükséges a műszaki oldalról az összhang biztosítása. Tapasztalataink szerint a főépítészek igénylik is a műszaki segítséget, a komplex mérnöki megközelítéseket.
Ezt tehetjük azért is, mert Budapest Főváros Önkormányzatával kialakított együttműködésünkön keresztül tudjuk segíteni a kerületekben felmerülő műszaki problémák egyeztetett megoldását.
A BPMK módszerét ajánljuk a társ területi Mérnöki Kamaráknak is. Konzultációra a példák bemutatására készséggel állunk rendelkezésükre.

Kassai Ferenc BPMK elnök, MMK alelnök