BPMK

BPMK következő küldöttgyűlése

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2014. május 30-án tarja soron következő küldöttgyűlését

A 2013. év gazdag volt feladatokban és eseményekben  a kamaránk számára. Hivatásrendi kamaránk Budapest és Pest megye területén fejti ki tevékenységét. A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara több, mint 10.000  tervező- és szakértő mérnök tagot számlál és összesen több, mint 20.000 műszaki szakembert jogosít munkájuk elvégzéséhez. Ez nem kis feladat és rendkívül nagy felelősség.

Tagjaink mérnöki tevékenységével kapcsolatban további szolgáltatásokat nyújtunk, pl. évi több mint 10 ezer jogosultsági és kamarai igazolást adunk ki, eljárási ügyekben felvilágosítást adunk.

Az utóbbi két-három évben több új ötlet megvalósításába kezdtünk, új funkciók születtek. Szakembereink részt vállalnak a települések engedélyezési és építés-ellenőrzési szerveinek munkájában (tervtanácsok, építéskivitelezés-ellenőrzés), ahol – a jó minőség érdekében – az  előírásoknak érvényt szerezve a tartalmi bírálatokon túl a jogosultsági (tervezés, szakértés, műszaki vezetés stb.) kérdéseket is vizsgálják.

2007-től a BPMK kapcsolattartó rendszer kiépítésébe kezdett, kihasználva  a mérnökök kitüntetett szerepét, helyismeretét, az egyes területek fejlődésében és fejlesztésében a közlekedés, településrendezés, tervezés, tervpályázatok, közbeszerzés, az energiaügyek, közművek és hírközlés, a környezetvédelem és vízügy, valamint az ipari technológiák szakterületein a fenntartható fejlődés érdekében.

Kapcsolattartói rendszerünk szerte ágazó, napi kapcsolattartás eredményesen működik.

    az MMK-val és  szakmai tagozatokkal
    a területi kamarákkal
    a társ szakmai kamarákkal
    műszaki cégekkel
    sajtóval, médiával ( rádiók, TV műsorok, napilapok, folyóiratok)
    Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft -vel
    a MTESZ-szel
    a Magyar Mérnökakadémiával
    egyéb szakmai szervezetekkel (ETE, ÉVOSZ, FAT, MET, MFTTT stb.)
    a műszaki felsőoktatást végző intézményekkel
    a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Műszaki Szakbizottságával
    fővárosi tervtanáccsal
    hatóságokkal
    minisztériumokkal
    (OÉTT)
    Magyar Országgyűléssel

E feladatok összefogása, bővítése, koordinálása folyamatos. Az együttműködéseket minden esetben megelőzi a kölcsönös tájékozódás és esetenként előadások tartása tudományos konferenciákon. A BPMK által szervezett szakmai rendezvények megvalósításának lényeges szempontja volt a patrióta gazdaságpolitika létrehozásának elősegítése. Az MMK több tagozatával együtt is rendeztünk szakmai konferenciákat Pl.: MÉN; Közös Dolgaink rendezvénysorozat stb. Kiemelkedő a közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos műszaki szimpózium melynek témája volt: Budapest pesti oldala kelet-nyugati tengelyének közlekedésfejlesztése. A 2014-2020 közötti, közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos európai uniós támogatások felhasználására irányuló előkészítő munkák folyamatban vannak.

A Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamra törvény által kijelölt, felhatalmazott testületként országos feladatokat is ellát; pl: atomenergiai minősített független szakértők jogosítása, az épület-energetikai tanúsítások utóellenőrzését  országos szinten, a külföldi diploma megfelelőségi vizsgálatát és nyilvántartását, valamint a határon átnyúló mérnöki szolgáltatás végzésére irányuló kérelmek elbírálását  az EU tagállamok állampolgárai esetében. A BPMK rendszeresen részt vett a Fővárosi Szabályozási Keretterv eseti módosításainak véleményezésében, illetve az egyeztetési tárgyalásokon a fővárosi tervtanácsban.

Több tagunk   2013. évben is az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács bizottságai munkájában vett részt. Folyamatos a részvételünk a Közép-magyarországi Operatív Program Monitoring Bizottsága munkájában, összefogjuk és képviseljük a konvergencia operatív programok monitoring albizottságaiban  a kamarai álláspontokat. A Kormányzat a minisztériumok és az NFÜ által készített előterjesztéseket, illetve pályázati felhívásokat folyamatosan véleményeztük, csak néhányat kiemelve; a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program, a Pest Megyei Területfejlesztési Program, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló és az Országos Területrendezési Tervről szóló törvények módosítása, a Közép-Magyarországi Operatív Program kiemelt projekt felhívása a közterületi város rehabilitációhoz.

Megköszönöm kamaránk tagjainak, szakcsoportjainak, bizottságainak és nem utolsó sorban elnökségünknek az elmúlt évben végzett áldozatos munkáját.

Budapest, 2014. április

Kassai Ferenc
elnök