BPMK

Gépészeti Tagozat: koszorúzás Botka Imre emléktáblájánál

A Gépészeti Tagozat Botka Imre utolsó lakóhelyén, Stefánia út 29. számú ház falán emléktáblát helyezett el, amelyet minden évben a születésnapja környékén megkoszorúz.

Botka Imre (1906-1973) a Ganz Mávag főkonstruktőre volt. A Ganz-Botka fogazatrendszer szabadalmaztatójaként, amely sok új elméleti eredmény alkalmazásaként született, számos, nagy jelentőségű Ganz termék hajtóművét tervezte meg (Belgrád-Dubrovnik motorvonat, „Stuka” villamos, stb.). Elméleti eredményeit, mint a Műegyetem oktatója át is adta a fiatalabb generációnak.Emberi és szakmai értékei alapján a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata 2001-ben tiszteletére és emlékének megőrzésére Botka Imre Díjat alapított, amelyet évente egy magyar gépészmérnök kap meg, aki olyan tudományos eredményt ér el, amelyre alapozva nagyjelentőségű szakmai alkotást hozott létre. A díjat az elmúlt években – többek között – olyan személyiségek kapták meg, mint Pavlics Ferenc, a holdautó főkonstruktőre, Anisits Ferenc, a BMW motorkonstruktőre, aki által tervezett motorokból ma a világon ötmillió üzemel.

A Gépészeti Tagozat Botka Imre utolsó lakóhelyén, a Budapest Stefánia út 29. számú ház falán emléktáblát helyezett el, amelyet minden évben a születésnapja környékén megkoszorúz. Október 6-án Bánó Imre, Borbás Lajos, Kolonits Ferenc, Kerényi István társaságában M. Csizmadia Béla, a Gépészeti Tagozat elnökeként koszorúzott.