BPMK

BPMK küldöttgyűlés

Szeptember 4-én tartotta éves küldöttgyűlését a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara.

A megyei köztestület küldötteit elsőként Nagy Gyula MMK-elnök, BPMK küldött köszöntötte. Ezúttal is fontos kérdésekről, a testületi beszámolókról és a szervezet költségvetéséről döntünk – fogalmazott –, majd arra biztatta a résztvevőket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a Magyar Mérnöki Kamara szeptember 11-re összehívott országos küldöttgyűlésén, hogy eredményes tanácskozást tudjunk lebonyolítani.   

A küldöttértekezlet határozatképességének megállapítása, a küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, valamint a napirend elfogadása után a küldöttek hozzáláttak az érdemi munkához. Dr. Zalán Gábor levezető elnök elsőként Kassai Ferenc BPMK-elnököt kérte az elnökség beszámolójának szóbeli kiegészítésére. Ugyancsak a területi kamara elnöke terjesztette elő a BPMK 2019. évi költségvetési tervének teljesítését, a 2020. évi terv módosítását, illetve 2021. évi költségvetési tervét.

A küldöttek az elnökség beszámolóját, a 2019. évi beszámolót 220.590 ezer Ft mérlegfőösszeggel, illetve 650 ezer forint tárgyévi eredménnyel, a 2020. évi költségvetési terv módosítását 601 millió Ft összes bevétellel, és 600,5 millió Ft összes költség-előirányzattal, 500 ezer Ft eredménnyel, valamint a 2021. évi költségvetési tervet (egyezően a 2020. évi adatokkal (601 millió Ft összes bevétellel, és 600,5 millió Ft összes költség-előirányzattal, 500 ezer Ft eredménnyel) egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták.

Ugyancsak egyhangúlag döntöttek a küldöttek az etikai-fegyelmi bizottság 2019. évi beszámolójáról (melyet dr. Arányi László, a testület elnöke terjesztett elő), illetve a felügyelőbizottság múlt évi beszámolójáról (Bocsák István FB-elnök).

A küldöttek végül rövid tájékoztatást kaptak Szőllőssy Gábor BPMK-alelnöktől, az alapszabály előkészítő bizottság társelnökétől az MMK új alapszabályának első változatáról. A területi kamarák és a szakmai tagozatok már megkapták az anyagot, javaslataikat, hozzászólásaikat szeptember 14-ig várja a bizottság. Ezek figyelembevételével, valamint a finanszírozási rendszerre vonatkozó további egyeztetések alapján fog a tervezet következő változata elkészülni, hogy azt az MMK elnöksége és a választmány megtárgyalhassa, és a végleges szöveg a november 27-re tervezett küldöttgyűlés elé kerüljön jóváhagyásra.